Učební plán

 

Studijní obor:  41 - 46 - M/01 Lesnictví

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Zkratky předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

CELKEM

A. Povinné předměty

 

35

35

35

35

140

a) Základní

 

29,5

18

12

13

72,5

Český jazyk a literatura

CJL

4

3

3

3

13

Cizí jazyk 1

CIJ1

4

3

3

4

14

Cizí jazyk 2

CIJ2

2

2

2

 

6

Výchova k občanství

VKO

1

1

 

1

3

Dějepis

DEJ

2

2

 

 

4

Zeměpis

ZEM

2

 

 

 

2

Matematika

MAT

4

4

2

3

13

Fyzika

FYZ

3,5(0,5)

 

 

 

3,5(0,5)

Chemie

CHE

4(1)

 

 

 

4(1)

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

ICT

1 (1)

1 (1)

 

 

2(2)

 

 

 

 

 

 

 

b) specializační

 

5,5

l7

23

22

67,5

Biologie

BIO

4(1)

 

 

 

4(1)

Lesnická botanika

LEB

 

4(1)

 

 

4(1)

Lesnická zoologie

LEZ

 

4(1)

 

 

4(1)

Nauka o lesním prostředí

NLP

 

4(2)

 

 

4(2)

Stroje a zařízení

STZ

 

3(1)

 

 

3(1)

Motorová vozidla

MOV

 

 

2

 

2

Myslivost

MYS

 

 

3 (1)

 

3(1)

Lesní stavby

LES

 

 

 

3(1)

3(1)

Pěstování lesů

PEL

 

 

3(1)

4(2)

7(3)

Lesní těžba

LET

 

 

3(1)

3(1)

6(2)

Ochrana lesů

OLS

 

 

3(1)

3(1)

6(2)

Hospodářská úprava lesů

HUL

 

 

3(1)

3 (1)

6 (2)

Ekonomika lesního hospodářství

ELH

 

 

3(1)

3 (1)

6 (2)

Informační technologie v lesnictví

ITL

 

 

1(1)

1(1)

2(2)

Praxe

PRA

1,5

2

2

2

7,5

 

 

 

 

 

 

 

c) Povinně volitelné

 

 

 

0-4

0-4

0-8

 

 

 

 

 

 

 

B)  Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

 

Lesní pedagogika

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

Cvičení z biologie

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

Cvičení z chemie

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

Cvičení z matematiky

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

Cvičení ICT

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

Jazyková konverzace

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

Sportovní hry

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

Literární seminář

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

Projektové řízení

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

 


Přehled využití týdnů v roce 

Celkem týdnů

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

40

40

40

37

Vyučování dle rozpisu učiva

33

33

32

29

Učební praxe bloková

3

4

4

3

LVVZ

 

1

 

 

Projektový týden

 

 

 

1

Časová rezerva, včetně odborných exkurzí

a výchovně vzdělávacích akcí

4

2

4

2

Maturitní zkouška

 

 

 

2

Skryto