Aktuální informace

Na základě usnesení vlády ČR bude v období od 14. 10. 2020 probíhat výuka všech tříd distanční formou.

V rámci opatření, které vyhlásil ministr školství, mládeže a tělovýchovy, se dny 26. října a 27. října 2020 stanoví pro žáky jako volné dny.

 

Tradiční dny otevřených dveří jsou plánovány v termínech 9. 1. 2021, 23. 1. 2021 a 13. 2. 2021. Zájemce budeme ve škole v tyto dny rádi očekávat  vždy mezi 9.00 a 12.00 hodinou. Pokud v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace dojde k jakýmkoli změnám, budeme vás o nich na tomto místě ihned informovat.

 

Arboretum školy je až do odvolání uzavřeno pro veřejnost. Důvodem je ochrana bezpečnosti a zdraví návštěvníků (stromy v arboretu byly poškozeny vichřicí – hrozí pád větví a částí stromů).