Aktuální informace

Arboretum školy je až do odvolání uzavřeno pro veřejnost. Důvodem je ochrana bezpečnosti a zdraví návštěvníků (stromy v arboretu byly poškozeny vichřicí – hrozí pád větví a částí stromů).


Vzhledem k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení ke studiu budou současní žáci 2. a 3. ročníku (případně jejich zákonní zástupci) vyrozuměni o přijetí/nepřijetí k ubytování v DM až během měsíce července.