Aktuální informace

 

  • Ministerstvo zdravotnictví ČR zakázalo mimořádným opatřením ze dne 10. 3. 2020 fyzickou přítomnost žáků ve školách s účinností od 11. 3. 2020. Škola včetně školní jídelny a DM bude od tohoto data uzavřena. Úplné znění dokumentu MZ ČR naleznete tady. Další informace zde budou průběžně doplňovány.
  • Vzhledem k mimořádnému opatření (uzavření školy, školní jídelny a DM) není od 11. 3. 2020 žákům poskytována strava a ubytování. Po dobu platnosti opatření je strava žákům odhlašována automaticky, za nevyužité ubytovací služby jim bude platba úměrně zkrácena. Vyúčtování bude provedeno v měsíci červnu, v případě potřeby dřívějšího vyúčtování kontaktujte přímo vedoucí školní jídelny p. Hlaštovou (jidelnaatslshranice [tecka] cz; 722 089 719; 581 614 659). Děkujeme za pochopení.
  • Informace a pokyny od vyučujících žáci naleznou v komunikačním systému Komens, který je součástí webové aplikace Bakaláři. Přečtení zpráv, je-li požadováno, potvrzujte!
  • Informace o závěru školního roku (konzultace a komplexní příklady pro maturanty, organizace MZ2020, možnost vyzvednutí si věcí ze školy a DM, provozní praxe) jsou průběžně zveřejňovány v komunikačním systému Komens a prostřednictvím třídních učitelů.
  • Rozvrh konzultací naleznete na datovém úložišti školy.
  • Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí:
  • MŠMT zveřejnilo Jednotné zkušební schéma a kritéria hodnocení zkoušek společné části  ve školním roce 2019/2020, organizaci MZ2020 naleznete na datovém úložišti školy,


  • Termín pro odevzdání přihlášek k ubytování na DM v příštím školním roce je pro stávající žáky stanoven na 31. 5. 2020.