Aktuální informace k testování od 31.1.2022

Helena DrozdováCo je nového

Lesu zdar, milí žáci,

stále se testujeme dle zavedeného režimu ihned po příchodu do školských zařízení (domovy mládeže, škola).

Nově podle dalšího mimořádného opatření mají výjimku z testování ti, kteří doloží, že v posledních 30ti dnech ode dne testování prodělali COVID (pozitivní výsledek PCR). Ostatní (žáci i zaměstnanci) se testují i nadále ve stejném režimu.

V našem případě tedy:

Ubytovaní na DM – testujete se na domovech v neděli ihned po příjezdu.

Dojíždějící – testujete se ve škole ráno v pondělí od 7:00 (dřív není škola otevřená).

Testování bude probíhat pořád ve stejném režimu:

 • Ubytovaní na DM se otestují po příjezdu na domov mládeže. V případě pozitivního výsledku jede otestovaný hned domů. Pokud by to už nebylo možné, přespí v izolační místnosti a odjíždí domů druhý den.
 • Dojíždějící se testují po příjezdu do školy v prostoru před šatnami. V případě pozitivního výsledku jede otestovaný hned domů.
 • Pokud žák přijede v průběhu vyučování (mimo testovací časy), půjde nejdřív na DM Jungmannova, kde bude otestován. Teprve poté se připojí ke třídě do výuky.

Testovat se nebude muset ten:

 • kdo přinese potvrzení o negativním výsledku z oficiálních odběrových míst (laboratoř / doktor) – ne starší 1 den (24 hodin) pro antigenní test a ne starší 3 dnů (72 hodin) v případě PCR testu;
 • kdo doloží informaci o pozitivním PCR výsledku ne starším 30 dnů (skončila mu izolace a nevykazuje příznaky onemocnění).

Protiepidemiologická opatření

 • každá osoba je povinna si při vstupu do všech budov školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem (filtrační účinnost dle norem FFP2, KN95 a vyšší);
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, musí toto prokázat lékařským potvrzením, ve kterém bude napsán stupeň ochrany, který ještě můžou nosit;
 • osoby, které vykazují respirační onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, ztráta chuti, čichu, průjem apod.), mají vstup do školních budov zakázán.

KARANTÉNA

 • do karantény odcházíte na 5 dnů po posledním rizikovém kontaktu s pozitivně testovaným spolužákem nebo učitelem (pozitivní PCR, antigenní test nestačí).
 • odchází-li do karantény celá třída, přecházíte na distanční výuku. I v případě, že jsou v kolektivu spolužáci, kteří nespadli do karantény, zůstávají doma na distanční výuce, sledujte prosím bakaláře a online rozvrh!
 • Po návratu z karantény budete znovu otestováni antigenními testy – po příjezdu na domovech mládeže, pro dojíždějící – testujete se na DM Jungmannova – tzn. před příchodem do školy nejprve jděte na domov, vychovatel konající službu vás otestuje.

V případě dotazů se obracejte na Ing. Helenu Drozdovou, tel. 602 754 374 nebo e-mailem drozdova@slshranice.cz.

MŠMT LETÁK S INFORMACEMI PRO RODIČE

Věřím, že chápete důležitost podílet se aktivně na hladkém průběhu a že vše bude probíhat stejně bezproblémově jako při předchozím testování.

 

Ing. Lukáš Kandler, ředitel školy