Aktuální informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022

Ctirad Juráň Co je nového, Úřední deska


Seznam uchazečů v prvním kole

Tento seznam nemá žádné právní důsledky.

Pořadové číslo
Registrační číslo uchazeče
1
1172021
2
1142021
3
1152021
4
1242021
5
1252021
6
1262021
7
1272021
8
1282021
9
1292021
10
1302021
11
1412021
12
1422021
13
1432021
14
1492021
15
1502021
16
1542021
17
1572021
18
1582021
19
1592021
20
1602021
21
1712021
22
1722021
23
1732021
24
1742021
25
1752021
26
1822021
27
1892021
28
1902021
29
1912021
30
1922021
31
1972021
32
1982021
33
1992021
34
2002021
35
2012021
36
2022021
37
2132021
38
2152021
39
2192021
40
2202021
41
2212021
42
2232021
43
2242021
44
2252021
45
2262021
46
2272021
47
2282021
48
2292021
49
2302021
50
2452021
51
2462021
52
2472021
53
2482021
54
2492021
55
2502021
56
2512021
57
2522021
58
2532021
59
2542021
60
2552021
61
2562021
62
2692021
63
2702021
64
2712021
65
2722021
66
2732021
67
2742021
68
2752021
69
2762021
70
2772021
71
2782021
72
2792021
73
2802021
74
2812021
75
2822021
76
2982021
77
3002021
78
3062021
79
3072021
80
3082021
81
3092021
82
3102021
83
3112021
84
3122021
85
3132021
86
3142021
87
3152021
88
3162021
89
3172021
90
3312021
91
3322021
92
3332021
93
3342021
94
3352021
95
3362021
96
3372021
97
3382021
98
3392021
99
3402021
100
3412021
101
3422021
102
3432021
103
3442021
104
3452021
105
3702021
106
3722021
107
3772021
108
3782021
109
3792021
110
3802021
111
3812021
112
3822021
113
3832021
114
3842021
115
3852021
116
3862021
117
3872021
118
4042021
119
4052021
120
4062021
121
4072021
122
4082021
123
4092021
124
4102021
125
4112021
126
4222021
127
4232021
128
4242021

3. a 4. května proběhnou termíny didaktických testů CERMATu (jednotná přijímací zkouška). Na didaktické testy obdržíte pozvánku, ze které se také dozvíte v kolik hodin a ve které učebně budete testy psát.  O přijetí ke studiu pak rozhodne ředitel školy 19. 5. 2021. U přijatých uchazečů se v následující tabulce ve sloupci Rozhodnutí ředitele školy objeví slovo “PŘIJAT“. Tedy od 19. 5. 2021 zasílejte Zápisové lístky na adresu Střední lesnická škola, Jurikova 588, 753 01 Hranice. Na zaslání máte od 19. 5. 2021 deset pracovních dnů. Po zaevidování Vašeho Zápisového lístku se ve sloupci Zápis uchazeče ke studiu od 1. 9. 2021 v následující tabulce objeví slovo “ZAPSÁN“.


Pořadí přijatých uchazečů v prvním kole.

Dle § 15 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Pořadí uchazeče
Registrační číslo uchazeče
Rozhodnutí ředitele školy
19. 5. 2021
Zápis uchazeče ke studiu
od 1. 9. 2021
1
1722021
PŘIJAT (92,8 bodů)
2
2472021
PŘIJAT
3
3152021
PŘIJAT
ZAPSÁN
4
3452021
PŘIJAT
5
2212021
PŘIJAT
ZAPSÁN
6
3002021
PŘIJAT
ZAPSÁN
7
3822021
PŘIJAT
8
1592021
PŘIJAT
ZAPSÁN
9
3122021
PŘIJAT
ZAPSÁN
10
3332021
PŘIJAT
ZAPSÁN
11
4072021
PŘIJAT
12
1142021
PŘIJAT
ZAPSÁN
13
2792021
PŘIJAT
ZAPSÁN
14
2802021
PŘIJAT
15
3812021
PŘIJAT
16
2822021
PŘIJAT
ZAPSÁN
17
1902021
PŘIJAT
ZAPSÁN
18
1712021
PŘIJAT
ZAPSÁN
19
2192021
PŘIJAT
ZAPSÁN
20
2272021
PŘIJAT
21
1982021
PŘIJAT
ZAPSÁN
22
1502021
PŘIJAT
ZAPSÁN
23
2012021
PŘIJAT
24
2502021
PŘIJAT
ZAPSÁN
25
1302021
PŘIJAT
ZAPSÁN
26
3862021
PŘIJAT
27
1972021
PŘIJAT
ZAPSÁN
28
1172021
PŘIJAT
ZAPSÁN
29
2132021
PŘIJAT
ZAPSÁN
30
3702021
PŘIJAT
ZAPSÁN
31
2552021
PŘIJAT
32
3372021
PŘIJAT
ZAPSÁN
33
3412021
PŘIJAT
ZAPSÁN
34
3082021
PŘIJAT
35
2772021
PŘIJAT
ZAPSÁN
36
3072021
PŘIJAT
ZAPSÁN
37
3322021
PŘIJAT
ZAPSÁN
38
2712021
PŘIJAT
ZAPSÁN
39
2452021
PŘIJAT
ZAPSÁN
40
1582021
PŘIJAT
ZAPSÁN
41
2242021
PŘIJAT
ZAPSÁN
42
3422021
PŘIJAT
ZAPSÁN
43
2532021
PŘIJAT
ZAPSÁN
44
2152021
PŘIJAT
ZAPSÁN
45
1992021
PŘIJAT
46
1912021
PŘIJAT
ZAPSÁN
47
1602021
PŘIJAT
ZAPSÁN
48
3102021
PŘIJAT
49
3872021
PŘIJAT
ZAPSÁN
50
3802021
PŘIJAT
ZAPSÁN
51
1272021
PŘIJAT
ZAPSÁN
52
2782021
PŘIJAT
53
1262021
PŘIJAT
54
2022021
PŘIJAT
ZAPSÁN
55
2282021
PŘIJAT
ZAPSÁN
56
3342021
PŘIJAT
ZAPSÁN
57
1242021
PŘIJAT
ZAPSÁN
58
1492021
PŘIJAT
ZAPSÁN
59
2512021
PŘIJAT
ZAPSÁN
60
3772021
PŘIJAT
ZAPSÁN
61
4082021
PŘIJAT
ZAPSÁN
62
3442021
PŘIJAT
ZAPSÁN
63
2522021
PŘIJAT
ZAPSÁN
64
3792021
PŘIJAT
ZAPSÁN
65
3162021
PŘIJAT
66
3782021
PŘIJAT
ZAPSÁN
67
2492021
PŘIJAT
ZAPSÁN
68
3382021
PŘIJAT
69
2462021
PŘIJAT
70
3352021
PŘIJAT
71
2292021
PŘIJAT
ZAPSÁN
72
2562021
PŘIJAT
ZAPSÁN
73
3832021
PŘIJAT
ZAPSÁN
74
1412021
PŘIJAT
ZAPSÁN
75
4242021
PŘIJAT
ZAPSÁN
76
2232021
PŘIJAT
ZAPSÁN
77
2752021
PŘIJAT
78
2542021
PŘIJAT
ZAPSÁN
79
2742021
PŘIJAT
ZAPSÁN
80
1152021
PŘIJAT
ZAPSÁN
81
2762021
PŘIJAT
ZAPSÁN
82
2302021
PŘIJAT
83
3132021
PŘIJAT
ZAPSÁN
84
2692021
PŘIJAT
ZAPSÁN
85
1572021
PŘIJAT
ZAPSÁN
86
2812021
PŘIJAT
ZAPSÁN
87
1422021
PŘIJAT
ZAPSÁN
88
2262021
PŘIJAT
ZAPSÁN
89
3392021
PŘIJAT
ZAPSÁN
90
2732021
PŘIJAT (49 bodů)
ZAPSÁN
91
4232021
NEPŘIJAT
92
1542021
NEPŘIJAT
93
3112021
NEPŘIJAT
94
3402021
NEPŘIJAT
95
3432021
NEPŘIJAT
96
2482021
NEPŘIJAT
97
4052021
NEPŘIJAT
98
1752021
NEPŘIJAT
99
4092021
NEPŘIJAT
100
1922021
NEPŘIJAT
101
1892021
NEPŘIJAT
102
3172021
NEPŘIJAT
103
4112021
NEPŘIJAT
104
1432021
NEPŘIJAT
105
1292021
NEPŘIJAT
106
1732021
NEPŘIJAT
107
1282021
NEPŘIJAT
108
2252021
NEPŘIJAT
109
2002021
NEPŘIJAT
110
4102021
NEPŘIJAT
111
1252021
NEPŘIJAT
112
3092021
NEPŘIJAT
113
3142021
NEPŘIJAT
114
4062021
NEPŘIJAT
115
3842021
NEPŘIJAT
116
1822021
NEPŘIJAT
117
3312021
NEPŘIJAT
118
1742021
NEPŘIJAT
119
2702021
NEPŘIJAT
120
3722021
NEPŘIJAT
121
2982021
NEPŘIJAT
122
3362021
NEPŘIJAT
123
4042021
NEPŘIJAT
124
4222021
NEPŘIJAT
125
3062021
NEPŘIJAT
126
3852021
NEPŘIJAT
127
2202021
NEPŘIJAT
128
2722021
NEPŘIJAT

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku dle § 60g odst.6, § 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon

6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek  se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Tento seznam má právní důsledky, jeho zveřejněním se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená.

Přesto budou i přijatí uchazeči obesláni dopisem s důležitými informacemi.

Uchazečům, kteří obdrží rozhodnutí o nepřijetí velmi doporučujeme poslat ihned po doručení rozhodnutí o nepřijetí (nejpozději však do tří pracovních dnů od doručení) na adresu školy odvolání. Vzhledem k současnému systému přijímacího řízení (ne všichni přijatí pošlou Zápisové lístky, někteří je stáhnou) je velmi pravděpodobné, že všichni kdo mají o studium na naší škole vážný zájem budou přijati na toto odvolání.

Uchazeči, kteří nebyli přijati, mají možnost podle ustanovení § 36, odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., Správního řádu, se vyjádřit k podkladům rozhodnutí o nepřijetí do pátku 21. 5. 2021 do 14.00 hodin.

Po přijetí na odvolání zasílejte Zápisové lístky na adresu Střední lesnická škola, Jurikova 588, 753 01 Hranice. Na zaslání máte deset pracovních dnů. Po zaevidování Vašeho Zápisového lístku se ve sloupci Zápis uchazeče ke studiu od 1. 9. 2021 v následující tabulce objeví slovo “ZAPSÁN“.


Informace o stavu nepřijatých uchazečů.

Poř. č. uchazeče
Registrační číslo uchazeče
Rozhodnutí ředitele školy
19. 5. 2021
Průběh odvolacího řízení
Rozhodnutí ředitele
o přijetí na odvolání
3. 6. 2021
Zápis uchazeče ke studiu
od 1. 9. 2021
1
2002021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
2
2702021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
3
3362021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
NEPŘIJAT
4
1752021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
5
1282021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
6
1922021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
7
4052021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
8
1252021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
9
2252021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
10
1732021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
11
3092021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
12
2482021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
13
3112021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
14
4092021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
15
1892021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
16
4102021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
17
1822021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
18
4112021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
19
2982021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
NEPŘIJAT
20
3402021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
21
4232021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
22
1542021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
23
3432021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
24
3142021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
25
3172021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
26
3312021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN
27
3722021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
NEPŘIJAT
28
4062021
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN