Aktuální informace o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023

Ctirad Juráň Co je nového, Úřední deska


Seznam uchazečů v prvním kole

Tento seznam nemá žádné právní důsledky.

 

Pořadové číslo
Registrační číslo uchazeče
1
1762022
2
1952022
3
1962022
4
1972022
5
2042022
6
2052022
7
2062022
8
2072022
9
2192022
10
2202022
11
2392022
12
2422022
13
2482022
14
2492022
15
2522022
16
2532022
17
2542022
18
2552022
19
2602022
20
2662022
21
2642022
22
2652022
23
2682022
24
2692022
25
2702022
26
2712022
27
2722022
28
2732022
29
2742022
30
2752022
31
2762022
32
2772022
33
2782022
34
2792022
35
2802022
36
2812022
37
3012022
38
3022022
39
3032022
40
3042022
41
3052022
42
3062022
43
3072022
44
3082022
45
3092022
46
3152022
47
3262022
48
3292022
49
3302022
50
3312022
51
3322022
52
3332022
53
3342022
54
3462022
55
3472022
56
3482022
57
3492022
58
3502022
59
3512022
60
3522022
61
3532022
62
3542022
63
3552022
64
3562022
65
3602022
66
3612022
67
3622022
68
3632022
69
3642022
70
3842022
71
3852022
72
3862022
73
3872022
74
3882022
75
3892022
76
3902022
77
3912022
78
3922022
79
3962022
80
4042022
81
4152022
82
4162022
83
4212022
84
4222022
85
4232022
86
4242022
87
4252022
88
4322022
89
4402022
90
4412022
91
5222022

Na 12. a 13. dubna stanovilo MŠMT termíny didaktických testů CERMATu (jednotná přijímací zkouška). Na didaktické testy od nás obdržíte pozvánku, ze které se dozvíte v kolik hodin a ve které učebně budete testy psát.  O přijetí ke studiu pak rozhodne ředitel školy 29. 4. 2022 během dopoledne. U přijatých uchazečů se v následující tabulce ve sloupci Rozhodnutí ředitele školy objeví slovo “PŘIJAT“. Tedy od 29. 4. 2022 zasílejte Zápisové lístky na adresu Střední lesnická škola, Jurikova 588, 753 01 Hranice. Na zaslání máte od 29. 4. 2022 deset pracovních dnů. Po zaevidování Vašeho Zápisového lístku se ve sloupci Zápis uchazeče ke studiu od 1. 9. 2022 v následující tabulce objeví slovo “ZAPSÁN“.


Pořadí přijatých uchazečů v prvním kole.

Dle § 15 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Pořadí uchazeče
Registrační číslo uchazeče
Rozhodnutí ředitele školy
29. 4. 2022
Zápis uchazeče ke studiu
od 1. 9. 2022
1
3872022
PŘIJAT (94,6 bodů)
ZAPSÁN
2
3482022
PŘIJAT
3
2052022
PŘIJAT
ZAPSÁN
4
3472022
PŘIJAT
5
2702022
PŘIJAT
ZAPSÁN
6
3622022
PŘIJAT
ZAPSÁN
7
2662022
PŘIJAT
ZAPSÁN
8
3032022
PŘIJAT
ZAPSÁN
9
2652022
PŘIJAT
ZAPSÁN
10
3912022
PŘIJAT
ZAPSÁN
11
3902022
PŘIJAT
ZAPSÁN
12
1952022
PŘIJAT
ZAPSÁN
13
1972022
PŘIJAT
ZAPSÁN
14
2192022
PŘIJAT
ZAPSÁN
15
1962022
PŘIJAT
16
3012022
PŘIJAT
17
3562022
PŘIJAT
ZAPSÁN
18
4212022
PŘIJAT
ZAPSÁN
19
2712022
PŘIJAT
21
2532022
PŘIJAT
22
3462022
PŘIJAT
ZAPSÁN
20
4162022
PŘIJAT
ZAPSÁN
23
3332022
PŘIJAT
ZAPSÁN
24
2202022
PŘIJAT
ZAPSÁN
25
3842022
PŘIJAT
ZAPSÁN
26
4412022
PŘIJAT
27
4232022
PŘIJAT
ZAPSÁN
28
2542022
PŘIJAT
29
3632022
PŘIJAT
30
2602022
PŘIJAT
31
3042022
PŘIJAT
32
3522022
PŘIJAT
ZAPSÁN
33
4322022
PŘIJAT
ZAPSÁN
34
3602022
PŘIJAT
35
3612022
PŘIJAT
ZAPSÁN
36
2042022
PŘIJAT
ZAPSÁN
37
2422022
PŘIJAT
ZAPSÁN
38
2642022
PŘIJAT
ZAPSÁN
39
3082022
PŘIJAT
ZAPSÁN
40
4152022
PŘIJAT
41
3262022
PŘIJAT
ZAPSÁN
42
1762022
PŘIJAT
ZAPSÁN
43
3322022
PŘIJAT
ZAPSÁN
44
2072022
PŘIJAT
ZAPSÁN
45
2772022
PŘIJAT
ZAPSÁN
46
3312022
PŘIJAT
ZAPSÁN
47
3022022
PŘIJAT
ZAPSÁN
48
3072022
PŘIJAT
ZAPSÁN
49
3152022
PŘIJAT
ZAPSÁN
50
3292022
PŘIJAT
ZAPSÁN
51
2742022
PŘIJAT
52
3852022
PŘIJAT
ZAPSÁN
53
2792022
PŘIJAT
ZAPSÁN
54
3342022
PŘIJAT
ZAPSÁN
55
2062022
PŘIJAT
ZAPSÁN
56
4042022
PŘIJAT
ZAPSÁN
57
4222022
PŘIJAT
ZAPSÁN
58
3092022
PŘIJAT
ZAPSÁN
59
2682022
PŘIJAT
ZAPSÁN
60
2392022
PŘIJAT
ZAPSÁN
61
2492022
PŘIJAT
ZAPSÁN
62
3962022
PŘIJAT
ZAPSÁN
63
4402022
PŘIJAT
64
2482022
PŘIJAT
65
3052022
PŘIJAT
ZAPSÁN
66
3512022
PŘIJAT
ZAPSÁN
67
2552022
PŘIJAT
ZAPSÁN
68
3492022
PŘIJAT
ZAPSÁN
69
2812022
PŘIJAT
70
3502022
PŘIJAT
ZAPSÁN
71
2752022
PŘIJAT
ZAPSÁN
72
2522022
PŘIJAT
ZAPSÁN
73
2692022
PŘIJAT
ZAPSÁN
74
2802022
PŘIJAT
75
3062022
PŘIJAT
ZAPSÁN
76
4242022
PŘIJAT
ZAPSÁN
77
5222022
PŘIJAT
ZAPSÁN
78
3862022
PŘIJAT
ZAPSÁN
79
2782022
PŘIJAT
ZAPSÁN
80
2732022
PŘIJAT
ZAPSÁN
81
3642022
PŘIJAT
ZAPSÁN
82
2762022
PŘIJAT
ZAPSÁN
83
3882022
PŘIJAT
ZAPSÁN
84
3552022
PŘIJAT
ZAPSÁN
85
4252022
PŘIJAT
ZAPSÁN
86
3532022
PŘIJAT
ZAPSÁN
87
3302022
PŘIJAT
ZAPSÁN
88
3922022
PŘIJAT
ZAPSÁN
89
2722022
PŘIJAT
ZAPSÁN
90
3542022
PŘIJAT (28,8 bodů)
ZAPSÁN
91
3892022
NEPŘIJAT

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku dle § 60g odst.6, § 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon

6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek  se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Tento seznam má právní důsledky, jeho zveřejněním se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená.

Přesto budou i přijatí uchazeči obesláni dopisem s důležitými informacemi.

Uchazečům, kteří obdrží rozhodnutí o nepřijetí velmi doporučujeme poslat ihned po doručení rozhodnutí o nepřijetí (nejpozději však do tří pracovních dnů od doručení) na adresu školy odvolání. Vzhledem k současnému systému přijímacího řízení (ne všichni přijatí pošlou Zápisové lístky, někteří je stáhnou) je velmi pravděpodobné, že všichni kdo mají o studium na naší škole vážný zájem budou přijati na toto odvolání.

Podle ustanovení § 36, odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají možnost se nepřijatí uchazeči vyjádřit k jeho podkladům. Je to jejich právem, nikoli poviností a mohou tak učinit na sekretariátu školy od 29. 4. 2022 od 8.00 hod. do 2. 5. 2022 do 14.30 hod. Pokud se rozhodnete školu navštívit, doporučujeme se předem telefonicky objednat na sekretariátu na konkrétní hodinu. 

Po přijetí na odvolání zasílejte Zápisové lístky na adresu Střední lesnická škola, Jurikova 588, 753 01 Hranice. Na zaslání máte deset pracovních dnů. Po zaevidování Vašeho Zápisového lístku se ve sloupci Zápis uchazeče ke studiu od 1. 9. 2022 v následující tabulce objeví slovo “ZAPSÁN“.


Informace o stavu nepřijatých uchazečů.

Poř. č. uchazeče
Registrační číslo uchazeče
Rozhodnutí ředitele školy
29. 4. 2022
Průběh odvolacího řízení
Rozhodnutí ředitele
o přijetí na odvolání
13.5.2022
Zápis uchazeče ke studiu
od 1. 9. 2022
1
3892022
NEPŘIJAT
ODVOLAL SE
PŘIJAT
ZAPSÁN