Darování krve nás neděsí

Helena Drozdová Co je nového, Fotogalerie

Středa 4.5.2022. Časné ráno. A spousta krve…

Začátek jak z hororu nebo detektivky. V našem podání však jen dobré skutky!

Naši plnoletí žáci spolu s vychovately paní Knápkovou a panem Novákem zareagovali na výzvu transfúzního oddělení Nemocnice Hranice, a.s., ohledně dlouhodobého nedostatku krve, neváhali a rozhodli se podělit o tuto nejcennější tekutinu.

Vychovatel Jakub Novák oslovil plnoleté žáky třetích a čtvrtých ročníků, přihlásilo se skoro 20 žáků. Jednalo se ve valné většině o tzv. prvodárce, kteří ještě nikdy krev nedávali.

Po příchodu na transfuzní oddělení lesáky přivítala primářka – prim. MUDr. Kateřina Vinklárková, která jim vysvětlila celkový průběh odběru a prováděla i předodběrové vyšetření. Při vstupním vyšetření bohužel byli dva žáci odmítnuti, protože při plnění školních povinností se jim podařilo ulovit klíště. Ale věříme, že se přihlásí znovu v září, kdy je plánováno další darování. Každý, kdo prošel, se drobně občerstvil a poté šel na věc. Všem dárcům bylo odebráno 470 ml plné krve. Po povinném krátkém odpočinku se opět šlo na párek a kávu a poté odchod odpočívat. Někteří museli zpět do výuky.

Paní primářka poděkovala za ochotu stát se dárci krve a na památku tohoto okamžiku obdrželi všichni dárci odznáček kapku krve a drobné upomínkové předměty.

Je potřeba vyzdvihnout ochotu maturantů, kteří, ač měli již ten den tzv. “svaťák”, neváhali a šli s námi.

“Jsem rád, že se nám podařilo tuto akci provést a těším se na pokračování příští školní rok, kdy doufám, že dárců bude o něco více, protože ti, co byli letos, určitě své zkušenosti předají novým plnoletým a ti do toho půjdou s námi, ” poděkoval všem zúčastněným Jakub Novák.

Reportáž TV Mach: youtube