Hubertská zábava

Helena Drozdová Co je nového

Opět nadchází čas, kdy se mezi nás vrátí patron všech lesníků a myslivců – Svatý Hubert. Setkat se nejen s ním můžete již zanedlouho. A to v sobotu 26. 11. 2022 od půl osmé hodiny večerní ve všech prostorách zájezdního hostince v Hranicích, zvaného sokolovna. Krom Hubertovy družiny vás čeká tradičně bohatý program. Příkladem ozdobování maturantů stužkami, přenádherná polonéza, či vrchol zábavy a křepčení – královsky bohatá tombola sestavená z nejrozmanitějších druhů divoké zvěře srstnaté, pernaté a jiných velmi vzácných cenností. K tomu všemu budou znít líbezné tóny hudebníků k potrhávání údů radostnému až do ranních hodin. Samo sebou bude libá krmě zvěřinová, či přehršel truňku všelikého. Jste srdečně zváni!