Informace k provozu školy v týdnu od 31. 5. 2021

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

Testování

Pro všechny platí, že musí být ve školském zařízení otestováni 1x týdně.

Testování lze nahradit:

  • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před dnem testování ve škole;
  • doložením data prvního očkování v případě dvoudávkového schématu a uplynutím 22 dnů od tohoto data, nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o nejméně před 14ti dny ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19 v případě jednodávkového schématu očkování;
  • prokázáním, že jsi prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Organizační pokyny

  • Žáci, kteří budou ubytováni v neděli 30. 5. 2021 na DM, budou otestováni na příslušném DM.
  • Ostatní (dojíždějící, ubytovaní na privátě nebo ti, co se ubytují na DM až v pondělí) se budou testovat v pondělí 31. 5. 2021 v 6:45 v prostorách šaten.
  • Ti, kteří nebudou otestováni v neděli odpoledne/večer nebo pondělí ráno a přijedou do školského zařízení během výuky, se budou testovat hned při příjezdu na DM Jungmannova (platí i pro denně dojíždějící). V případě, že do školského zařízení dojedou až odpoledne (tzn. po výuce), budou otestováni na příslušném DM.