Informace k testování při zahájení školního roku pro první ročník.

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

Níže uvedené informace se týkají žáků nastupujících do 1. ročníku. Informace pro 2.-4. ročníky jsou uvedeny v druhém příspěvku a také ji žáci obdrželi jako zprávu v Bakalářích.

Setkání proběhne v kmenových třídách

Jak bylo avizováno v dopise, který jste dostali v červnu – potkáme se v úterý 31. 8. 2021 od 17:00 hodin. Vstupovat budete hlavním vchodem (naproti nádraží).

Z důvodů protiepidemických opatření bude povolen vstup pouze žákovi a jednomu zákonnému zástupci jen po splnění níže uvedených podmínek bezinfekčnosti. Ve školních budovách (škola, DM) budete muset mít celou dobu (i ve třídách) nasazený respirátor.

Antigenní testování a prokázání bezinfekčnosti

Žák

  • Žák nevykazuje známky respiračního onemocnění.
  • Žák se otestuje při příchodu do školy nebo na DM testem, který poskytneme.
  • Pokud žák doloží, že splňuje podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19), případně ti, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě – 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu, nebude testován ve škole nebo na omově mládeže. Je nutné, aby tyto skutečnosti byly řádně doložitelné.

Zákonný zástupce

  • Zákonný zástupce nevykazuje známky respiračního onemocnění.
  • Zákonný zástupce, který půjde se studentem do budovy školy nebo DM, doloží, že splňuje podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19), případně ti, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě – 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu. Je nutné, aby tyto skutečnosti byly řádně doložitelné.
  • V případě, že zákonný zástupce nebude schopen doložit jednu z výše uvedených možností potvrzení o bezinfekčnosti, má možnost se otestovat samotestem před třídním učitelem. Tento samotest neposkytujeme!

V případě dotazů se obracejte na Ing. Helenu Drozdovou, tel. 602 754 374 nebo e-mailem drozdova@slshranice.cz.

Děkujeme za pochopení a respektování nastavených pravidel pro hladký průběh vstupu našich nových žáků na jejich životní cestu hranickou lesárnou.

Ing. Lukáš Kandler, ředitel školy