Informace o testování při zahájení školního roku

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

Lesu zdar, milí žáci,

jak už jistě víte z médií, na začátku školního roku se budete 3x testovat. Termíny jsou následující:

Ubytovaní na DM – testujete se na domovech: úterý 31. 8., neděle 5. 9. a středa 8. 9.

Dojíždějící – testujete se ve škole: středa 1. 9., pondělí 6. 9. a čtvrtek 9. 9.

 

Testovat se nebude muset ten:

 • kdo má ukončené očkování a od poslední dávky uplynulo víc než 14 dnů – tzn. hraniční termín je 17. 8. pro termín testování úterý 31.8.;
 • kdo prodělal onemocnění covid ve lhůtě 180 dnů od termínu testování;
 • kdo přinese potvrzení o negativním výsledku z oficiálních odběrových míst (laboratoř / doktor) – ne starší 3 dnů (72 hodin) pro antigenní test a ne starší 7 dnů v případě PCR testu.
 • výše uvedené musí být řádně doloženo

 

Testování bude probíhat podobně jako na jaře:

 • Ubytovaní na DM se otestují hned po příjezdu na domov mládeže. V případě pozitivního výsledku jede otestovaný hned domů. Pokud by to už nebylo možné, přespí v izolační místnosti a odjíždí domů druhý den.
 • Dojíždějící se testují po příjezdu v prostoru před šatnami ve středu 1. 9. a v pondělí 6. 9. od 7 hod. Ve čtvrtek 9. 9. se testovat bude od 6 hod. V případě pozitivního výsledku jede otestovaný hned domů.
 • Pokud žák přijede v průběhu vyučování (mimo testovací časy), půjde nejdřív na DM Jungmannova, kde bude otestován. Teprve poté se připojí ke třídě do výuky.

 

Protiepidemiologická opatření

 • každá osoba je povinna si při vstupu do všech budov školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem (filtrační účinnost dle norem FFP2, KN95 a vyšší);
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, musí toto prokázat lékařským potvrzením, ve kterém bude napsán stupeň ochrany, který ještě můžou nosit;
 • osoby, které vykazují respirační onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, ztráta chuti, čichu, průjem apod.), mají vstup do školních budov zakázán.

 

V případě dotazů se obracejte na Ing. Helenu Drozdovou, tel. 602 754 374 nebo e-mailem drozdova@slshranice.cz

Věřím, že chápete důležitost podílet se aktivně na hladkém průběhu a že vše bude probíhat stejně bezproblémově jako v jarním období.

 

Ing. Lukáš Kandler, ředitel školy