Květnový myslivecký kvíz

Helena Drozdová Co je nového, Fotogalerie

Dne 26.5.2022 žáci z DM Teplická opět soutěžili v mysliveckých znalostech a znovu prokázali, že jejich výběr studijního oboru nebyl náhodný.

I v náročnější variantě kvízu, který odborně připravila p. vychovatelka Knápková, žáci velmi dobře uspěli. Výsledky byly poměrně vyrovnané, s pouze nepatrnými rozdíly. Ale hra je hra, a těm nejzdatnějším je správné poblahopřát. Vítězem se stalo družstvo Kristiána Cichého ve složení Cichý, Ondráček, Prokop, Brudný a Khazal.

Soutěžící byli odměněni drobnými věcnými dárky.

Věříme, že nejen vítězové si ze soutěže odnesli hezký zážitek a dobrý pocit z vlastního nasazení, ale všichni účastníci budou motivováni k další snaze a zlepšování týmové práce.

Všem účastníkům mysliveckého kvízu srdečně blahopřejeme.

Za organizátory:  vychovatelé p. Knápková, Mgr. Hejl a Mgr. Matysová.