Lesnická výzva II.

Helena DrozdováCo je nového

Lesnická výzva II navazuje svým posláním na Lesnickou výzvu z roku 2019. Díky zodpovědnému přístupu ministerstva zemědělství a ministerstva financí byla v roce 2019 spuštěna podpora v podobě Finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Tato kompenzace umožnila vlastníkům lesů přežít propad cen dříví a dále bojovat s kalamitou
i obnovovat poškozené lesy. Podle dostupných dat a odhadů by se sice situace v lesích měla v roce 2021 začít zlepšovat, přesto je riziko dalšího šíření kůrovcové kalamity stále velmi vážné a v historickém kontextu extrémní.

Proto níže podepsaní zástupci profesních organizací, vlastníků lesů a dalších subjektů s vazbou na lesnictví s respektem k současné složité situaci žádají vládu a dotčená ministerstva o podporu zaměřenou na zmírnění dopadů sucha a kalamity a obnovu postižených lesů, a to z následujících důvodů:

  • s kalamitou je nutné dále a vytrvale bojovat a maximum lesů se snažit uchránit,
  • naprosto nezbytná je intenzivní obnova lesů a jejich ochrana před zvěří a nastartování celospolečensky prospěšných funkcí lesů včetně tolik potřebného zadržování vody v krajině, regulace extrémních teplot, vázání CO2, ale i využívání lesů k rekreaci a odpočinku,
  • ceny kůrovcového dříví nepokrývají náklady vlastníků lesů a neumožňují efektivní boj s kalamitou a obnovu lesů,
  • je nutné zajistit bezpečnost návštěvníků lesů a včas vytěžit suché porosty, které by ohrožovaly návštěvníky,
  • zastavení boje s kalamitou a nemožnost financovat obnovu lesa by způsobilo celospolečenské škody v řádově vyšší hodnotě než dosavadní úroveň podpory.

Střední lesnická škola v Hranicích se tímto připojuje k Lesnické výzvě II.

Plný text lesnické výzvy ke stažení zde.

Více informací naleznete na webu www.lesnickavyzva.cz.