Místní kolo soutěže YPEF online

Helena Drozdová Co je nového

Místní kola soutěže YPEF proběhla letos online formou za pomocí platformy Moodle. Pro přihlášená družstva byl připraven test o 20 otázkách a poznávačka o 20 položkách. Na každou část měla družstva 25 minut. Jednotlivý účastníci se mohli přihlásit z domova ke společnému účtu a pracovat tak “na dálku” spolu.

Přihlásilo se celkem 208 družstev – 138 v mladší a 70 ve starší kategorii. Soutěž proběhla v pořádku, systém bez problémů vydržel nápor soutěžících a drobné problémy řešili naši učitelé Vojtěch Zlámal a Marek Šuba telefonicky a emaily tak, že všichni stihli test i poznávačku splnit.

Děkujeme našim žákům za účast a do regionálního kola postoupilo družstvo ve složení Sára Kozáková, Matouš Pinkava a Lukáš Brenkus.

Regionální kola proběhnou rovněž online, a to 20. května. Postupujícím gratulujeme!

Více informací k soutěži najdete na  www.ypef.cz.