Monitorování kvality vody s pomůckami z EDUgrantu

Helena Drozdová Co je nového, Projekty

Voda jako základní přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Les je důležitý článek v koloběhu vody, znalosti z oblasti sledování kvality vod jsou tedy pro nás více než přínosné.

V rámci zapojení do projektu EDUgrantu jsme doplnili vybavení venkovní i laboratorní učebny pro monitorování kvality vody.

Výstupy z projektu budou využívány nejen pro přímou výuku v jednotlivých předmětech napříč všemi ročníky, ale také budou sloužit jako podklad pro péči o vodní díla na školním polesí ve Valšovicích, na jejichž údržbě se žáci pravidelně podílí v rámci praxí. V neposlední řadě budou výstupy zajímat i naše rybáře v rybářském kroužku.

Učební pomůcky jsou určeny nejen pro práci v laboratořích a učebnách, ale také pro práci v terénu a je možné je propojit s vícero digitálními zařízeními.

V březnu proběhne školení našich učitelů a pak již nebude nic bránit tomu, abychom získané pomůcky zařadili do výuky dle plánu.