Nabídka brigády – Adjunktem na léto

Helena Drozdová Co je nového, Pracovní nabídky

Lesy ČR i tento rok studentům nabízí letní brigádu “Adjunktem na léto“.

Brigáda je možná od 1.7. do 31.8.2022 (maturanti mohou na brigádu nastoupit hned po maturitě), min doba brigády musí být 4 týdny – není podmínkou odpracovat je “v kuse“, záleží na domluvě s vedoucím příslušné lesní správy nebo lesního závodu.

Studenti jsou zaměstnání na dohodu o provedení práce, odměna z dohody činí 110 Kč/hod + výkonnostní odměna 20Kč/hod, celkem tedy až 130 Kč/hodina.

Od studentů požadujeme předložení potvrzení o studiu (škola, obor, ročník).

 

Studenti jsou nejprve seznámeni s postupy prací u LČR, s výrobou, s revírem, kde budou působit.

Možné činnosti na brigádě:

 1.  samostatná práce v porostu – zde je velký důraz kladen na schopnost orientace studenta v terénu, na práci s lesnickou mapou.
  • Vyhledávání kůrovce
  • Pohyb v terénu dle mapy – kontrola lapáků a lapačů vč. vybírání lapačů
  • Kontrola stavu oplocenek
  • Zjišťování škod zvěří na porostech
 2. ve spolupráci s revírníkem:
  • Vyznačování těžeb předmýtních a mýtních vč. určení hmoty výtěže
  • Měření hrání na odvozním místě
  • Svěrkování
  • Přebírka dřevní hmoty – kontrolní měření, přebírání prací
  • Realizace výchovných zásahů
  • Výpomoc studenta při lesní pedagogice (školy, skaut, letní tábory)