Nabídka rozšíření kvalifikace pro absolventy

Ctirad Juráň Co je nového

Obor Lesní mechanizátor pro absolventy Lesnictví  — roční specializace těžebně dopravní stroje a lesní lanovky — 2021/2022

Pro absolventy oborů 41-46-M/01 Lesnictví a další zájemce nabízíme vyučení v tříletém učebním oboru 41-56-H/01 Lesní mechanizátor se specializací na těžebně dopravní stroje (harvestory a vyvážecí traktory) a lesní lanovky. Jde o bezplatné, roční denní studium se zařazením do 3. ročníku, zaměřené převážně prakticky.

Absolventi uvedených oborů jsou uvolněni z teoretické výuky kromě předmětů Technologie a Hydraulika. Odborný výcvik probíhá v rozsahu 4 dnů v týdnu, v nichž si žáci intenzivně doplňují dovednosti v těžbě dříví JMP, nakládání dříví hydraulickými jeřáby, vyvážení dříví vyvážecími traktory, soustřeďování dříví lesními lanovkami a těžbě harvestory.

Ve třídě bývají žáci z ČR, Slovenska a Polska. Výuka probíhá v období září až prosinec na simulátorech a u strojů v areálu Centra odborného vzdělávání na školním polesí, od ledna do května pak v porostech školního polesí. Žákům je k dispozici rozsáhlý strojový park, který v případě ČR nemá obdoby: sedm simulátorů TDS (Valmet a John Deere), traktory, lanový systém Larix 3T a dva harvestorové uzly (Valmet a John Deere). Výuce se věnují velmi zkušení učitelé odborného výcviku. Na závěr studia žáci konají závěrečnou učňovskou zkoušku, po jejímž absolvování získávají výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce a potvrzení dosažených kvalifikací.

Ubytování i studium teorie probíhá ve středisku ČLA Trutnov ve Svobodě n. Ú. V domově mládeže nabízíme tři ktg. pokojů (1.600, 1.200 Kč, 900 Kč/měsíc). Žáci mohou zůstávat přes víkendy. Celodenní strava stojí 2.130 Kč/měsíc, pouze obědy 650 Kč/měsíc. Kromě dalších zájmových aktivit je možné provozovat ve školní honitbě myslivost. Do Svobody n. Ú jezdí od Trutnova autobusy směr Pec p. Sn., Janské Lázně a Pomezní boudy a vlak Trutnov – Svoboda n. Ú.

Přihlášku ke studiu zašlete do 30. 4. 2021 na uvedený kontakt. V žádosti uveďte: obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor.

Nezbytnou součástí přihlášky je lékařské potvrzení.

K přihlášce přiložte: kopie vysvědčení z 3. ročníku a pololetní ze 4. ročníku střední školy, případně z 2. ročníku učiliště.

Dále přiložte kopii řidičského oprávnění skupiny T nebo C (nebo je nutné získat ŘO skupiny T max. do září 2021!).

Pro účely evidence v informačním systému školy přiložte rovněž Vaši fotografii (v rozměru na občanský průkaz či pas).

Do 31. 5. 2021 potvrdíme přijetí a zašleme podrobné informace k nástupu.

Ing. Jiří Franc – zástupce ředitele ČLA Trutnov

Kontakt:
ČLA Trutnov, Ing. Jiří Franc, Horská 134, 542 24, Svoboda nad Úpou
francjir@gmail.com
tel.: +420 605 487 590