Nový přírůstek ve zbrojskladu

Helena Drozdová Co je nového

Děkujeme panu Ing. Marku Neradilovi ze společnosti STV Arms Přerov za darovanou zbraň pro výukové potřeby.

Opakovací kulovnice Tikka v ráži 308 Win. je osazena zaměřovacím dalekohledem GPO Passion 4X3-12x56i. Součástí daru je také 200 ks střeliva Federal Power Shock.

Velmi si tohoto daru vážíme a jsme rádi, že absolventi na svou Alma Mater nezapomínají.