lístky olše

Obhájili jsme titul Zelené školy Olomouckého kraje

Helena Drozdová Co je nového, Projekty, Úřední deska

I za uplynulý školní rok 2020/2021, který byl výrazně poznamenaný protiepidemickými opatřeními, Olomoucký kraj vyhlásil soutěž o titul Zelené školy Olomouckého kraje.

Do soutěže jsme se přihlásili a výsledkem bylo obhájení titulu Zelené školy Olomouckého kraje.

Naše poděkování za to, že jsme se mohli zúčastnit a že jsme nakonec vyhráli, patří nejen studentům a pedagogům, ale také veřejnosti za jejich zájem s námi  spolupracovat na naplňování EVVO.

O ceně

Cena se uděluje těm školám Olomouckého kraje, které se aktivně zapojují do realizace školního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a dosahují významných úspěchů ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.