lístky olše

Ošetření stromů v arboretu

Helena Drozdová Co je nového

Letošní rok je náročný nejen pro lidi, ale také pro stromy v našem arboretu.

V únoru přišel první silný vítr (bouře Sabine). Poškozen byl především buk v horní části arboreta u studentského vstupu do školy. V červenci přišla letní bouřka s vichrem. Škody byly velké. 14 vzrostlých a starých stromů bylo zničeno úplně. Dalších skoro 20 stromů bylo poškozeno částečně – polovývratem, ulomením špiček,  nebo zlomením větví s výrazným zásahem do koruny.

Podzimní covidová doba si vybrala i tady svou daň a plány, že budou studenti přítomni na prořezávkách, se neuskutečnily. Učitelé museli tedy provést všechny práce bez diváků.

Pravidelnou údržbou je docíleno udržení rozmanitosti botanického fondu a  zejména zachování bezpečnosti návštěvníků arboreta.

Na ošetření stromů prořezem finančně přispěl Olomoucký kraj.

Fotografie z akce: