pařez

Podpora vzdělávání na SLŠ Hranice II

Helena Drozdová Co je nového, Projekty

Zapojili jsme se do výzvy č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Cíle výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II

  • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (možnost dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, atd.);
  • Pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání prostřednictvím personální podpory a dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze;
  • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem;
  • Zavedení a podpora nových metod ve výuce;
  • Větší propojení teorie s praxí – spolupráce škol a zaměstnavatelů.

Publicita ke stažení zde.