Reportáž z mysliveckého kvízu na DM Teplická

Helena Drozdová Co je nového

Před nedávnou dobou proběhl na DM Teplická  myslivecký znalostní kvíz pro žáky prvních a čtvrtých ročníků.

Žáci si mohli ověřit  hloubku i šíři svých znalostí z oblasti myslivosti a prokázat svůj zájem o zvolený obor studia.

Účast na této akci byla vysoká a atmosféra soutěživá.

Kvíz byl připraven ve vzájemné spolupráci vychovatelů výchovných skupin prvních ročníků a paní  vychovatelky Renaty Knápkové, které patří velký dík za poskytnutí názorných materiálů a odborné vyhodnocení výsledků celé soutěže.

Výkony jednotlivých skupin žáků  byly překvapivě vyrovnané a soutěž proto skončila remízou.

Žáci byli za své vědomosti pochválení a odnesli si drobné odměny.

Věříme, že účastníci byli spokojeni a motivováni pro příští klání.

Za DM Teplická – Mgr. Ivana Zlata Matysová a Mgr. Zdeněk Hejl

Fotogalerie: