Seminář o pěstování jedle bělokoré

Helena Drozdová Co je nového

V úterý 18.10. vyjeli učitelé pěstování lesů a provozní pracovníci školního polesí na seminář o pěstování jedle bělokoré v podmínkách klimatických změn. Mezi přednášejícími nechyběly takové kapacity v oboru jako Prof. Podrázský a Prof. Remeš z pražské lesnické fakulty či Ing. Novák z VÚLHM VS Opočno.