Slavnostní chvíle oslav 170 let lesnického školství na Moravě

Helena Drozdová Co je nového, Fotogalerie

Součástí oslav 170 let lesnického školství na Moravě byly také slavnostní chvíle, které jsme měli tu čest prožít se zástupci Ministerstva zemědělství, Olomouckého kraje, města Hranice, spřátelených středních lesnických škol ČR a SR i vysokoškolských lesnických fakult a partnerů podnikajících v lesnickém oboru. Závěr tohoto aktu pak patřilo předávání upomínkových skleněných plaket emeritním pedagogickým pracovníkům.