Slavnostní ukončení školního roku 2023/2024

Helena DrozdováCo je nového, Fotogalerie

Loučíme se se školním rokem 2023/2024. Poděkování patří žákům, učitelům, vychovatelům, ostatním zaměstnancům školy, rodičům našich žáků a v neposlední řadě také firmám, se kterými spolupracujeme.

Rozloučili jsme se všichni s naším dlouholetým učitelem, kolegou Mgr. Alešem Skotnicou, který přechází na nové působiště. Přejeme Alešovi na nové škole hodně spokojenosti a radostí!

Užijte si krásné léto!