Sportovní dny na DM Jungmannova

Helena Drozdová Co je nového

Ve dnech 16. – 17. listopadu 2021 proběhlo na DM Jungmannova několik sportovních akcí, kterých se žáci mohli zúčastnit v rámci aktivního využití volného času.

Vítězové jednotlivých disciplín:

Silový dvojboj (kliky, dřepy):  posilovna – Jakub Vachutka a Karolína Volková

Turnaj v pétanque:  venkovní hřiště na pétanque – Jan Milčický

Turnaj v bowlingu:  hranická Kotelna – Jan Milčický

Míčový dvojboj:  vnitřní prostory – Milan Kubíček

Stolní tenis:  sportovní místnost – přátelské duely děvčat

Dvoudenního sportovní zápolení se zúčastnilo 23 žáků DM Jungmannova.

Děkujeme Nadaci při SLŠ Hranice za věcné ceny, paní Drozdové za tvorbu diplomů a Ing. Klozovi za spoluúčast při organizaci akce.

Vychovatelé DM Jungmannova

Fotogalerie: