Testování a další informace ke karanténám od 17.1.2022

Helena Drozdová Co je nového

Lesu zdar, milí žáci,

od 17.1. se testujeme už jen 1x týdně, a to v pondělí, resp. v neděli při příjezdu na DM. Testování projdou všichni, žáci i zaměstnanci, opět včetně očkovaných nebo po prodělání onemocnění.

Systém testování neměníme, takže:

Ubytovaní na DM – testujete se na domovech vždy v neděli hned po příjezdu

Dojíždějící – testujete se ve škole v pondělí od 7:00 (dřív nebude škola otevřená)

Testování bude probíhat:

 • Ubytovaní na DM se otestují po příjezdu na domov mládeže. V případě pozitivního výsledku jede otestovaný hned domů. Pokud by to už nebylo možné, přespí v izolační místnosti a odjíždí domů druhý den. Ve středu se otestuje dle pokynů vychovatelů po příchodu z večeře.
 • Dojíždějící se testují po příjezdu do školy v prostoru před šatnami. V případě pozitivního výsledku jede otestovaný hned domů.
 • Pokud žák přijede v průběhu vyučování (mimo testovací časy), půjde nejdřív na DM Jungmannova, kde bude otestován. Teprve poté se připojí ke třídě do výuky.

V případě pozitivního výsledku:

 • žák obdrží potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu. Toto potvrzení je možné použít, pokud v době odběru ještě nebyla vystavena elektronická žádanka. Výsledek testu bude hlásit třídnímu učiteli.  V případě negativního výsledku PCR testu se žák vrací do výuky. V případě pozitivního výsledku PCR testu žák (a zákonný zástupce) postupuje podle pokynů hygieny.
 • Karanténa i izolace se zkracují na 5 dnů. Do karantény ale odchází všichni, kteří byli s PCR pozitivním v rizikovém kontaktu, tedy včetně očkovaných a i po prodělání covidu (ve lhůtě 180 dnů). Podle pravidel pro určování rizikového kontaktu ze strany KHS, a tedy rozhodování o karanténě dotčených osob, je zásadní skutečnost, zda při kontaktu měly osoby nasazenu adekvátní ochranu dýchacích cest nebo nikoliv. V případě karantény se již nepodstupuje PCR, pokud žák nemá příznaky, vrací se do výuky.
  • Pokyny v tomto bodě jsou specifikovány dle dostupných informací. Na oficiální metodický pokyn hlavní hygieničky se stále čeká. Informace budeme aktualizovat, jakmile se něco nového dozvíme.

Protiepidemiologická opatření

 • každá osoba je povinna si při vstupu do všech budov školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem (filtrační účinnost dle norem FFP2, KN95 a vyšší);
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, musí toto prokázat lékařským potvrzením, ve kterém bude napsán stupeň ochrany, který ještě můžou nosit;
 • osoby, které vykazují respirační onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, ztráta chuti, čichu, průjem apod.), mají vstup do školních budov zakázán.

V případě dotazů se obracejte na Ing. Helenu Drozdovou, tel. 602 754 374 nebo e-mailem drozdova@slshranice.cz.

MŠMT LETÁK S INFORMACEMI PRO RODIČE

Věřím, že chápete důležitost podílet se aktivně na hladkém průběhu a že vše bude probíhat stejně bezproblémově jako při předchozím testování.

Děkuji.

Ing. Lukáš Kandler, ředitel školy