Testování od 1.11. 2021

Helena Drozdová Co je nového

Lesu zdar, milí žáci,

přerovský okres spadl svými hodnotami nakažených covidem do vybraných regionů, kde na školách proběhne další kolo screeningového testování.

V našem případě tedy:

Ubytovaní na DM – testujete se na domovech: neděle 31.10. a neděle 7.11.

Dojíždějící – testujete se ve škole: pondělí 1.11. (od 6:30) a pondělí 8.11. (od 7:00)

Testování bude probíhat podobně jako v září:

  • Ubytovaní na DM se otestují po příjezdu na domov mládeže. V případě pozitivního výsledku jede otestovaný hned domů. Pokud by to už nebylo možné, přespí v izolační místnosti a odjíždí domů druhý den.
  • Dojíždějící se testují po příjezdu do školy v prostoru před šatnami. V případě pozitivního výsledku jede otestovaný hned domů.
  • Pokud žák přijede v průběhu vyučování (mimo testovací časy), půjde nejdřív na DM Jungmannova, kde bude otestován. Teprve poté se připojí ke třídě do výuky.

Testovat se nebude muset ten:

  • kdo má ukončené očkování a od poslední dávky uplynulo víc než 14 dnů – tzn. hraniční termín je 17. 10. pro termín testování neděle 31.10.;
  • kdo prodělal onemocnění covid ve lhůtě 180 dnů od termínu testování;
  • kdo přinese potvrzení o negativním výsledku z oficiálních odběrových míst (laboratoř / doktor) – ne starší 1 den (24 hodin) pro antigenní test a ne starší 3 dnů (72 hodin) v případě PCR testu.

Protiepidemiologická opatření

  • každá osoba je povinna si při vstupu do všech budov školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem (filtrační účinnost dle norem FFP2, KN95 a vyšší);
    • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, musí toto prokázat lékařským potvrzením, ve kterém bude napsán stupeň ochrany, který ještě můžou nosit;
  • osoby, které vykazují respirační onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, ztráta chuti, čichu, průjem apod.), mají vstup do školních budov zakázán.

V případě dotazů se obracejte na Ing. Helenu Drozdovou, tel. 602 754 374 nebo e-mailem drozdova@slshranice.cz.

Věřím, že chápete důležitost podílet se aktivně na hladkém průběhu a že vše bude probíhat stejně bezproblémově jako při předchozím testování.

 

Ing. Lukáš Kandler, ředitel školy