Testování v lednu 2022

Helena Drozdová Co je nového

Lesu zdar, milí žáci,

na začátku nového roku nás čeká zvýšená frekvence testování. Prvních 14 dnů v lednu se testujeme 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek. Tímto screeningovým testováním bude muset projít každý student (a zaměstnanec školy) – včetně těch, kteří jsou po očkování a po prodělání covidu ve lhůtě do 180 dnů (tzn. ti, kteří se prokázáním očkování (O) nebo prodělání nemoci (N) na podzim testováni nebyli).

V našem případě tedy:

Ubytovaní na DM – testujete se na domovech vždy v neděli hned po příjezdu a ve středu po večeři

Dojíždějící – testujete se ve škole v pondělí od 7:00 (dřív nebude škola otevřená) a ve čtvrtek od 6:30

Testování bude probíhat:

  • Ubytovaní na DM se otestují po příjezdu na domov mládeže. V případě pozitivního výsledku jede otestovaný hned domů. Pokud by to už nebylo možné, přespí v izolační místnosti a odjíždí domů druhý den. Ve středu se otestuje dle pokynů vychovatelů po příchodu z večeře.
  • Dojíždějící se testují po příjezdu do školy v prostoru před šatnami. V případě pozitivního výsledku jede otestovaný hned domů.
  • Pokud žák přijede v průběhu vyučování (mimo testovací časy), půjde nejdřív na DM Jungmannova, kde bude otestován. Teprve poté se připojí ke třídě do výuky.

V případě pozitivního výsledku:

  • žák obdrží potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu. S tímto potvrzením jde na odběrové testovací místo, kde bude přímo na místě vystavena žádanka. Výsledek testu bude hlásit třídnímu učiteli.  V případě negativního výsledku PCR testu se žák vrací do výuky. V případě pozitivního výsledku PCR testu žák (a zákonný zástupce) postupuje podle pokynů hygieny.

Protiepidemiologická opatření

  • každá osoba je povinna si při vstupu do všech budov školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem (filtrační účinnost dle norem FFP2, KN95 a vyšší);
    • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, musí toto prokázat lékařským potvrzením, ve kterém bude napsán stupeň ochrany, který ještě můžou nosit;
  • osoby, které vykazují respirační onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, ztráta chuti, čichu, průjem apod.), mají vstup do školních budov zakázán.

V případě dotazů se obracejte na Ing. Helenu Drozdovou, tel. 602 754 374 nebo e-mailem drozdova@slshranice.cz.

MŠMT LETÁK S INFORMACEMI PRO RODIČE

Věřím, že chápete důležitost podílet se aktivně na hladkém průběhu a že vše bude probíhat stejně bezproblémově jako při předchozím testování.

 

Ing. Lukáš Kandler, ředitel školy