Testování

Helena Drozdová Co je nového

Lesu zdar, milí žáci,

na základě usnesení vlády bude testování probíhat 1x týdně s předpokladem až do konce února. Budeme i nadále testovat nastaveným systémem, dokud se nezmění podmínky nebo nebude rozhodnuto jinak.

V našem případě tedy:

Ubytovaní na DM – testujete se na domovech vždy v neděli hned po příjezdu

Dojíždějící – testujete se ve škole v pondělí od 7:00 hod (dřív nebude škola otevřená)

Testování bude probíhat:

  • Ubytovaní na DM se otestují po příjezdu na domov mládeže. V případě pozitivního výsledku jede otestovaný hned domů. Pokud by to už nebylo možné, přespí v izolační místnosti a odjíždí domů druhý den.
  • Dojíždějící se testují po příjezdu do školy v prostoru před šatnami. V případě pozitivního výsledku jede otestovaný hned domů.
  • Pokud žák přijede v průběhu vyučování (mimo testovací časy), půjde nejdřív na DM Jungmannova, kde bude otestován. Teprve poté se připojí ke třídě do výuky.

Testovat se nebude muset ten:

  • kdo má ukončené očkování a od poslední dávky uplynulo víc než 14 dnů;
  • kdo prodělal onemocnění covid ve lhůtě 180 dnů od termínu testování;
  • kdo přinese potvrzení o negativním výsledku z oficiálních odběrových míst (laboratoř / doktor) ne starší 3 dnů (72 hodin) v případě PCR testu.

Protiepidemiologická opatření

  • každá osoba je povinna si při vstupu do všech budov školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem (filtrační účinnost dle norem FFP2, KN95 a vyšší);
    • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, musí toto prokázat lékařským potvrzením, ve kterém bude napsán stupeň ochrany, který ještě můžou nosit;
  • osoby, které vykazují respirační onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, ztráta chuti, čichu, průjem apod.), mají vstup do školních budov zakázán.

V případě dotazů se obracejte na Ing. Helenu Drozdovou, tel. 602 754 374 nebo e-mailem drozdova@slshranice.cz.

Věřím, že chápete důležitost podílet se aktivně na hladkém průběhu a že vše bude probíhat stejně bezproblémově jako při předchozím testování.

 

Ing. Lukáš Kandler, ředitel školy