Třeťáci nacvičovali záchranu tonoucího a první pomoc

Helena Drozdová Co je nového, Fotogalerie

V rámci cvičení OČMU (Ochrana člověka za mimořádných událostí) se 3.B vydala na plavečák – tématem celého dne byla záchrana tonoucího a poskytnutí první pomoci.