Věděli jste, že … ?

Helena DrozdováCo je nového, Zajímavé informace pro zvídavé

…sokoli jsou dravci vysokého letu patřící mezi historicky nejpoužívanější a nejcennější lovecké ptáky?

Tito ptáci patří taxonomicky beze zbytku do rodu Falco a reprezentují nejpočetnější čeleď řádu Falconiformes. Zoologicky se od řádu Accipitriformes odlišují především stavbou zobáku – mají zejk, což je zoubek po stranách horní čelisti umožňující sokolům usmrtit kořist překousnutím vazu. Další odlišností je kruhový tvar nozder, ostrůvkovitým výběžkem uprostřed a odlišný způsob pelichání.

Z hlediska sokolnictví je významné, že se od ostatních dravců liší dlouhými zašpičatělými křídly, díky nimž jsou schopni lovit střemhlavým útokem. Někteří z nich loví téměř výhradně v letu (např. sokol stěhovavý nebo ostříž lesní), jiní jsou univerzálnější a loví jak kořist letící, tak i na zemi se pohybující (např. rarozi). V sokolnictví se využívají téměř výhradně k lovu pernaté zvěře či zvěře drobné, nejčastěji zajíce, popř. králíky. Z historie jsou známy případy vycvičených rarohů lovící zvěř srstnatou – malé druhy arabských gazel lovené v součinnosti se psem.

Dravci vysokého letu jsou historicky nejrozšířenějšími dravci užívanými v sokolnictví. Je to dáno jejich loveckými schopnostmi, krásnými útoky ve velkých výškách, ale i svou přítulností k člověku. V evropském sokolnictví do této skupiny zahrnujeme sokola stěhovavého, raroha velkého, raroha loveckého, výjimečně raroha jižního a malé sokoly jako dřemlíka tundrového, poštolku obecnou a ostříže lesního.

Karolína Volková, 3.A

Zdroj: Václav Augustin: V zajetí sokolnictví

Dravci vysokého letu - poštolka; zdroj: wikipedie.cz

Dravci vysokého letu – poštolka; zdroj: wikipedie.cz