Věděli jste, že … ?

Helena DrozdováCo je nového, Zajímavé informace pro zvídavé

  • Sokolníkovi přímo z legislativy vyplývá povinnost složit zkoušky z myslivosti a následně sokolnické zkoušky. Než je člověk může vykonat, musí absolvovat minimálně roční praxi u zkušeného sokolníka. I u nás je možné získat a legálně držet nějakého dravce či sovu, avšak pouhý držitel není sokolník. To, co u nás odlišuje sokolníka od pouhého držitele, je sokolnický způsob držení a péče o dravce či sovy a osvojení si sokolnické filozofie, tak jak se historicky vyvinula právě u nás a v okolních zemích. K tomu, aby se člověk stal skutečným sokolníkem, nepostačí jen získat a obsáhnout velké množství teoretických informací týkajících se sokolnictví a péče o dravce, ale v našich podmínkách získat především spoustu praktických informací. Velmi pomáhá právě roční praxe, vedení zkušenými sokolníky a povinnost členství v některém sokolnickém středisku.
  • Sokolnictví se po právní stránce týká celá řada právních předpisů, a to zejména na oblast mysliveckého práva, kterou představuje zákon č. 449/2001 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů (zákon o obchodování se zvláště chráněnými druhy) a třetí oblastí je obecná ochrana zvířat před týráním, kterou upravuje zejména zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Zpracovala: Karolína Volková, 3.A

Zdroj: V zajetí sokolnictví: Václav Augustin

Národní sokolnické setkání Opočno 2023

Národní sokolnické setkání Opočno 2023

SEIFEROS - letové ukázky dravců a sov - Sokolnictví

SEIFEROS – letové ukázky dravců a sov – Sokolnictví