Věděli jste, že … ?

Helena DrozdováCo je nového, Zajímavé informace pro zvídavé

  • Klub sokolníků ČMMJ byl založen 11. 11. 1967 na konferenci v Opočně pod Orlickými horami jako součást tehdejšího Českého mysliveckého svazu. Tento významný krok byl umožněn vydáním vyhlášky č. 4 MZ, která povolovala lov zvěře loveckými dravci. Tomuto kroku předcházela léta práce sokolnických nadšenců. Hrabě Mensdorf-Pouilly z Chotělic u Nového Bydžova se stal první výraznou osobou českého sokolnictví 20. století a již v roce 1929 se pokusil založit sokolnickou organizaci. Popularizoval sokolnictví především u myslivecké veřejnosti svými fundovanými články ve Stráži myslivosti a byl velice zdatným sokolníkem, který průkopnicky našel cestu k novodobému stylu lovu pomocí sokolů – takzvanému krouživému čekání.
  • V roce 1991 vstoupil Klub sokolníků ČMMJ do mezinárodní sokolnické asociace (IAF). Tato organizace vznikla v roce 1968 na podporu sokolnictví a ochranu dravých ptáků. Dnes sdružuje sokolnické kluby ze 40 zemí světa s celkovou základnou 12 500 členů.

Zpracovala: Karolína Volková, 3.A

Zdroj: V zajetí sokolnictví: Václav Augustin

Jestřáb kmící mladé

Jestřáb kmící mladé

Každoroční mezinárodní setkání sokolníků v Opočně

Každoroční mezinárodní setkání sokolníků v Opočně