Věděli jste, že … ?

Helena DrozdováCo je nového, Zajímavé informace pro zvídavé

Král řek a jezer

Jeseter velký je jedním z největších a nejstarších druhů ryb žijících v evropských vodách. Ve vodách se vyskytuje už od dob dinosaurů, a to s minimální proměnou, což je téměř neuvěřitelné. Patří do čeledi jeseterovitých a je známý svou velkolepou velikostí, dlouhověkostí a historickým významem.

Popis a morfologie

U jesetera je důležité se zmínit o jeho originálním vzhledu. Může dorůstat délky až 6 metrů a váhy přes 400 kilogramů, i když průměrné velikosti jsou menší. Jeho tělo je pokryto řadami kostěných štítků, nazývaných (scuty), které poskytují ochranu. Má prodloužené, špičaté rypce a spodní ústa s masitými vousky, které mu pomáhají najít potravu na dně vodních toků.

Biologie a životní cyklus

Jeseteři jsou anadromní ryby, což znamená, že migrují mezi sladkou a slanou vodou. Většinu svého života tráví v moři, ale na jaře se vracejí do sladkovodních řek, aby se třeli. Samice může během jednoho tření naklást několik milionů jiker, které se vyvíjejí v larvy a poté mladé ryby. Ty zůstávají v řece několik let, než se vydají do moře.

Jeseter je obdařen dlouhověkostí, může se dožít až 100 let. Jeho pomalý růst a pozdní dosažení pohlavní dospělosti (obvykle kolem 15 let) činí tento druh velmi citlivým na nadměrný rybolov a další hrozby.

Stanoviště a rozšíření

Historicky se jeseter velký vyskytoval v řadě evropských řek, včetně Dunaje, Rýna, a Loiry. Bohužel, jeho populace dramaticky poklesla kvůli nadměrnému rybolovu, znečištění a ztrátě přirozených stanovišť způsobené stavbou přehrad a jiných překážek. V současné době je jeseter velký považován za kriticky ohrožený druh a v některých regionech dokonce vyhynul.

Význam a ochrana

Král jezer má velký historický a ekonomický význam. Jeho kaviár, vyrobený z jeseteřích jiker, je považován za delikatesu a dosahuje vysokých cen na trhu. To vedlo k nadměrnému lovu, a dokonce i pytláctví, které významně přispělo k poklesu jeho populace.

Závěr

Jeseter velký je fascinující a majestátní ryba, která hraje důležitou roli v ekosystémech a má bohatou historickou hodnotu. Jeho ochrana vyžaduje úsilí na mezinárodní úrovni a spolupráci mezi vědci, ochránci přírody a vládními organizacemi. S náležitou péčí a ochranou může tento “král řek” opět získat své místo v evropských vodách a pokračovat v obohacování naší přírodní a kulturní dědictví.

Ať vám to chytá a do nové dravcové sezóny Petrův zdar!!

Richard Pavliš, 1.B

Jeseter velký; zdroj: chytapust.cz

Jeseter velký; zdroj: chytapust.cz