Zkoušky slovenských kopovů i jako odměna pro žáky

Helena Drozdová Co je nového, Fotogalerie

Na polesí dnes probíhají individuální honičské zkoušky slovenských kopovů. Tato akce je opět krásným příkladem spolupráce naší školy a Klubu slovenského kopova, z.s. Na zkoušku přijelo devět psů a fen se svými psovody.

Vybraní žáci čtvrtého ročníku mají účast na této lovecké akci jako odměnu za svou práci pro školu během celých čtyř let, za studijní výsledky a za skvělou reprezentaci na různých akcích.

Přejeme hodně štěstí, lovu zdar a těšíme se na další spolupráci s Klubem slovenského kopova!

Aktualizace:

Na akci bylo uloveno 8 ks černé zvěře a 10 ks daňčí zvěře. Všichni kopovi prokazovali své schopnosti a věříme, že byli spokojeni nejen lovci, ale také psovodi se svými svěřenci.