Aktuální informace o průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Seznam uchazečů z prvního kola o přijetí ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2019/2020.

Dle § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách). Tento seznam nemá žádné právní důsledky.

Pořadové číslo Evidenční číslo uchazeče
1 552019
2 562019
3 572019
4 582019
5 602019
6 612019
7 622019
8 632019
9 642019
10 652019
11 662019
12 672019
13 682019
14 702019
15 712019
16 722019
17 732019
18 742019
19 752019
20 762019
21 772019
22 782019
23 802019
24 812019
25 822019
26 832019
27 842019
28 852019
29 862019
30 872019
31 882019
32 892019
33 932019
34 942019
35 952019
36 962019
37 972019
38 982019
39 992019
40 1002019
41 1012019
42 1022019
43 1032019
44 1042019
45 1062019
46 1072019
47 1082019
48 1092019
49 1102019
50 1112019
51 1122019
52 1132019
53 1142019
54 1152019
55 1162019
56 1172019
57 1182019
58 1192019
59 1202019
60 1212019
61 1222019
62 1232019
63 1242019
64 1252019
65 1262019
66 1272019
67 1282019
68 1292019
69 1322019
70 1332019
71 1342019
72 1352019
73 1362019
74 1372019
75 1382019
76 1392019
77 1402019
78 1412019
79 1422019
80 1432019
81 1442019
82 1452019
83 1462019
84 1472019
85 1482019
86 1492019
87 1502019
88 1512019
89 1552019
90 1562019

O přijetí ke studiu rozhodne ředitel školy 26. 4. 2019.
U přijatých uchazečů se v následující tabulce ve sloupci Rozhodnutí ředitele školy objeví slovo "přijat". Tedy od 26. 4. 2019 zasílejte Zápisové lístky na adresu školy Střední lesnická škola, Jurikova 588, 753 01 Hranice. Na zaslání máte od 26. 4. 2019 deset pracovních dnů. Po zaevidování Vašeho Zápisového lístku se ve sloupci Zápis uchazeče ke studiu od 1. 9. 2019 v následující tabulce objeví slovo "zapsán".

 

 

Seznam v prvním kole přijatých uchazečů ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2019/2020
(dle § 60 odst. 16, § 60 odst. 17, § 183 odst. 2 zákona č. 370/2012 Sb. - školský zákon).

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku dle § 60a odst.6, §60a odst. 7 zákona č. 370/2012 Sb.:
6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku
řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek
se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní
výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle
odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Tento seznam má právní důsledky, jeho zveřejněním se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená.

Přesto budou i přijatí uchazeči obesláni dopisem s důležitými informacemi.

Pořadí uchazeče Evidenční číslo uchazeče

Rozhodnutí ředitele školy
26. 4. 2019

Zápis uchazeče ke studiu od
1. 9. 2019
       

 

 

Uchazečům, kteří obdrží rozhodnutí o nepřijetí velmi doporučujeme poslat ihned po doručení rozhodnutí o nepřijetí (nejpozději však do tří pracovních dnů od doručení) na adresu školy odvolání. Vzhledem k současnému systému přijímacího řízení (ne všichni přijatí pošlou Zápisové lístky, někteří je stáhnou) je velmi pravděpodobné, že všichni kdo mají o studium na naší škole vážný zájem budou přijati na toto odvolání. 

Informace o stavu uchazečů, kteří obdrželi rozhodnutí o nepřijetí:
Pořadí uchazeče Evidenční číslo uchazeče Rozhodnutí ředitele školy 26. 4. 2019 Průběh odvolacího řízení Rozhodnutí ředitele o přijetí na odvolání Zápis uchazeče ke studiu od 1. 9. 2019