Výsledek prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

 

Seznam uchazečů z prvního kola o přijetí ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021.

Tento seznam nemá žádné právní důsledky.
    Pořadové číslo Registrační  číslo uchazeče    
    1 392020    
    2 452020    
    3 472020    
    4 482020    
    5 492020    
    6 502020    
    7 512020    
    8 522020    
    9 542020    
    10 552020    
    11 572020    
    12 582020    
    13 592020    
    14 602020    
    15 612020    
    16 622020    
    17 632020    
    18 642020    
    19 652020    
    20 662020    
    21 672020    
    22 682020    
    23 692020    
    24 702020    
    25 712020    
    26 722020    
    27 732020    
    28 742020    
    29 752020    
    30 762020    
    31 772020    
    32 782020    
    33 792020    
    34 802020    
    35 812020    
    36 822020    
    37 832020    
    38 842020    
    39 892020    
    40 902020    
    41 912020    
    42 922020    
    43 932020    
    44 942020    
    45 952020    
    46 962020    
    47 992020    
    48 1002020    
    49 1012020    
    50 1022020    
    51 1032020    
    52 1042020    
    53 1052020    
    54 1062020    
    55 1082020    
    56 1092020    
    57 1102020    
    58 1112020    
    59 1122020    
    60 1132020    
    61 1142020    
    62 1152020    
    63 1162020    
    64 1172020    
    65 1182020    
    66 1192020    
    67 1202020    
    68 1212020    
    69 1222020    
    70 1232020    
    71 1242020    
    72 1262020    
    73 1272020    
    74 1282020    
    75 1292020    
    76 1302020    
    77 1312020    
    78 1322020    
    79 1332020    
    80 1352020    
    81 1362020    
    82 1372020    
    83 1382020    
    84 1392020    
    85 1412020    
    86 1422020    
    87 1432020    
    88 1442020    
    89 1452020    
    90 1472020    
    91 1482020    
    92 1492020    
    93 1502020    
Pořadí v prvním kole přijatých uchazečů ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021.
(Dle Zákona 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020)

Poučení:  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy (na adresu školy), který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, t.j. do 22. 6. 2020 včetně. Tento seznam má právní důsledky, jeho zveřejněním se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená. Přesto budou i přijatí uchazeči obesláni dopisem s důležitými informacemi.
           
  Pořadí uchazeče Registrační číslo uchazeče Rozhodnutí ředitele školy 15. června 2020 Zápis uchazeče ke studiu od 1. 9. 2020  
  1 502020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  2 632020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  3 572020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  4 962020 PŘIJAT    
  5 1052020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  6 482020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  7 1332020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  8 1442020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  9 1092020 PŘIJAT    
  10 452020 PŘIJAT    
  11 602020 PŘIJAT    
  12 1362020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  13 712020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  14 1022020 PŘIJAT    
  15 732020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  16 1112020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  17 772020 PŘIJAT    
  18 1122020 PŘIJAT    
  19 802020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  20 932020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  21 612020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  22 1192020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  23 1212020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  24 552020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  25 592020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  26 542020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  27 922020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  28 1102020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  29 692020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  30 1432020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  31 832020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  32 1142020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  33 762020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  34 1172020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  35 672020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  36 582020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  37 1382020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  38 942020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  39 492020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  40 822020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  41 1002020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  42 992020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  43 1322020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  44 392020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  45 472020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  46 1452020 PŘIJAT    
  47 1472020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  48 1202020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  49 1272020 PŘIJAT    
  50 722020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  51 522020 PŘIJAT    
  52 1392020 PŘIJAT    
  53 782020 PŘIJAT    
  54 1012020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  55 1222020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  56 752020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  57 812020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  58 1412020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  59 952020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  60 1422020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  61 622020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  62 912020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  63 1132020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  64 682020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  65 1292020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  66 642020 PŘIJAT    
  67 902020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  68 842020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  69 1082020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  70 742020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  71 1282020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  72 1152020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  73 702020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  74 1032020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  75 1062020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  76 1162020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  77 1232020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  78 792020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  79 652020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  80 512020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  81 1262020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  82 1182020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  83 1492020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  84 1242020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  85 1352020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  86 1482020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  87 1312020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  88 1042020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  89 892020 PŘIJAT ZAPSÁN  
  90 1372020 PŘIJAT    
  91 662020 NEPŘIJAT    
  92 1302020 Nedostavil se    
  93 1502020 Nedostavil se