lesnické slavnosti

Vyhlášení podoby a kritérií přijímacího řízení

Helena Drozdová Aktuality pro studenty, Co je nového, Úřední deska

Vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 41-46-M/01 lesnictví, určuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů o studium tohoto oboru zakončeného maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022 a dále stanovuji jednotná kritéria tohoto přijímacího řízení. K dispozici je 90 míst, tedy 3 třídy. Studium je pro hochy a dívky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou a mimořádně pozitivním vztahem …

pařez

Vnímání přírody všemi smysly – projekt EVVO 2020

Helena Drozdová Projekty

Realizace projektu „Vnímání přírody všemi smysly“ byla poznamenána vývojem protiepidemiologických vládních opatření ke zmírnění dopadu pandemie onemocnění covid-19. Finanční příspěvek Olomouckého kraje dotačního programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2020 byl použit na nákup tří sad da Vinciho mostu, budku pro rorýse a elektronické komponenty pro on-line přenos, pozorovací včelí úl, spotřební materiál …

Nákup kotců na podporu Kynologického kroužku

Helena Drozdová Co je nového

Psi neodmyslitelně patří na lesárnu. Jsme rádi, že kromě pravidelného setkávání žáků, kteří mají zájem se o svých čtyřnohých kamarádech dozvědět něco víc, jsme tento kroužek také mohli podpořit nákupem kotců. Finanční stránku zabezpečil Olomoucký kraj v rámci svého dotačního titulu.

Nabídka zaměstnání – Lesy ČR (LS Rožnov pod Radhoštěm)

Helena Drozdová Co je nového, Pracovní nabídky

Technický pracovník – lesního hospodářství Kvalifikační požadavky na pracovní místo: středoškolské vzdělání lesnického směru (není podmínkou); odborná praxe v lesnictví výhodou; pozice vhodná i pro absolventy lesnických škol; řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič; uživatelská znalost PC (Microsoft Office – Outlook, Word, Excel, internet); aktivní výkon práva myslivosti výhodou (zbrojní průkaz, lovecký lístek); osobnostní předpoklady: samostatnost, důslednost, spolehlivost, ochota …

Bosonohá stezka v arboretu

Helena Drozdová Co je nového

Zout si boty a projít se trávou, potokem nebo po jehličí můžete téměř všude. My jsme ale pro vás připravili speciální chodník, který nabízí chůzi po štěpce, šiškách, valounech, kačírku, písku a polenech. Na jaře pak vyroste v centrálním kole měkounká travička. Bosonohá stezka je umístěna ve spodní části arboreta, na rovince u mateřské školky. Projít se naboso je zdravé a …

Pozvánka – on-line den otevřených dveří na lesnické fakultě Mendelu

Helena Drozdová Aktuality pro studenty, Co je nového

Dne 4.12.2020 si pro nás lesárna MENDELU připravila on-line den otevřených dveří. Chystají zajímavý inspirativní program, v jehož rámci zodpoví veškeré otázky týkající se studia a toho, co může fakulta zájemcům nabídnout i s přesahem do volnočasových aktivit. Pokud o této fakultě uvažuješ, rozhodně přijmi výzvu a zúčastni se. Ambasadorkou, se kterou si můžeš popovídat, bude naše absolventka Aneta Bačová. Bližší informace …

Opakování volby zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců do školské rady pro léta 2021 – 2023

Helena Drozdová Co je nového, Školská rada

Dne 25. 11. 2020 vyhlašuji, že se volba zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců do školské rady na funkční období 2021 – 2023 musí opakovat z důvodu nesplnění minimální volební účasti. Volby budou částečně prezenční (pro čtvrtý ročník) a z větší části elektronické. Volby proběhnou dle dalších instrukcí v termínu od 10. 12. do 13. 12. 2020. Návrhy na kandidáty, …

lístky olše

Ošetření stromů v arboretu

Helena Drozdová Co je nového

Letošní rok je náročný nejen pro lidi, ale také pro stromy v našem arboretu. V únoru přišel první silný vítr (bouře Sabine). Poškozen byl především buk v horní části arboreta u studentského vstupu do školy. V červenci přišla letní bouřka s vichrem. Škody byly velké. 14 vzrostlých a starých stromů bylo zničeno úplně. Dalších skoro 20 stromů bylo poškozeno částečně …

les

Naučná stezka na polesí ve Valšovicích je nově opravená

Helena Drozdová Co je nového

Naučná stezka představuje les z pohledu lesníka a vede kolem velmi zajímavých míst na našem polesí, ať už je to přírodní rezervace Bukoveček nebo přírodovědně cenné lokality Valšovických jezírek. Stezku tvoří 12 zastavení, které dohromady vytváří nenáročný okruh. Trasa je volena tak, aby byla přístupná a zvládnutelná pro všechny generace a částečně i hendikepované spoluobčany (zastavení č. 9, 11 a …