lesní cesta

Spolupráce s Lesy České republiky, s.p.

SLŠ Hranice Projekty

Úspěšná dlouholetá spolupráce s Lesy České republiky, s. p., pokračuje i v tomto kalendářním roce. Stalo se již tradicí, že naši žáci v rámci odborných exkurzí jezdí k jednotlivých organizačním složkám tohoto státního podniku, kde se jich vždy ujmou ochotní a usměvaví odborníci. V uplynulém školním roce se žáci třetích a čtvrtých ročníků vydali podívat do Semenářského závodu v Týništi nad Orlicí a také …

Výsledek druhého kola přijímacího řízení

SLŠ Hranice Úřední deska

Výsledek druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Pořadí ve druhém kole přijatých uchazečů ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021. (Dle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění) Poučení: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, …

Výsledek prvního kola přijímacího řízení

SLŠ Hranice Úřední deska

Výsledek prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Seznam uchazečů z prvního kola o přijetí ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021. Tento seznam nemá žádné právní důsledky. Pořadové číslo Registrační  číslo uchazeče 1 392020 2 452020 3 472020 4 482020 5 492020 6 502020 7 512020 8 522020 9 542020 10 552020 11 572020 12 582020 13 …

Druhé kolo přijímacího řízení

SLŠ Hranice Co je nového, Úřední deska

Druhé kolo přijímacího řízení pro zájemce o studium od školního roku 2020/2021 Vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 41-46-M/01 lesnictví. K dispozici je 15 míst. Termín podání přihlášek ke studiu je do 29. 6. 2020.   Pořadí uchazečů bude stanoveno podle hodnocení výsledků předchozího vzdělávání. Zohledněny budou také výsledky okresních, krajských a celostátních kol soutěží. V případě …

logo Erasmus

Úspěšné mobility v programu Erasmus+

SLŠ Hranice Projekty

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Naše škola se zapojila v sekci KA101 – Mobilita pracovníků škol. V rámci projektu č. 2018-1-CZ01-KA101-047603 učitelé cizích jazyků i odborných předmětů absolvovali jazykové kurzy v zahraničí. Učitelé anglického a německého …

Lesnická výzva

SLŠ Hranice Projekty

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné kůrovcové kalamity, způsobené primárně následky extrémního sucha a nadprůměrných teplot. Lesníci a majitelé lesů vyzývají politickou reprezentaci k aktivnímu a zodpovědnému řešení této situace a poprvé od roku 1989 žádají český stát o významnější …