Opakování volby zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců do školské rady pro léta 2021 – 2023

Helena Drozdová Co je nového, Školská rada

Dne 25. 11. 2020 vyhlašuji, že se volba zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců do školské rady na funkční období 2021 – 2023 musí opakovat z důvodu nesplnění minimální volební účasti. Volby budou částečně prezenční (pro čtvrtý ročník) a z větší části elektronické. Volby proběhnou dle dalších instrukcí v termínu od 10. 12. do 13. 12. 2020. Návrhy na kandidáty, …

lístky olše

Ošetření stromů v arboretu

Helena Drozdová Co je nového

Letošní rok je náročný nejen pro lidi, ale také pro stromy v našem arboretu. V únoru přišel první silný vítr (bouře Sabine). Poškozen byl především buk v horní části arboreta u studentského vstupu do školy. V červenci přišla letní bouřka s vichrem. Škody byly velké. 14 vzrostlých a starých stromů bylo zničeno úplně. Dalších skoro 20 stromů bylo poškozeno částečně …

les

Naučná stezka na polesí ve Valšovicích je nově opravená

Helena Drozdová Co je nového

Naučná stezka představuje les z pohledu lesníka a vede kolem velmi zajímavých míst na našem polesí, ať už je to přírodní rezervace Bukoveček nebo přírodovědně cenné lokality Valšovických jezírek. Stezku tvoří 12 zastavení, které dohromady vytváří nenáročný okruh. Trasa je volena tak, aby byla přístupná a zvládnutelná pro všechny generace a částečně i hendikepované spoluobčany (zastavení č. 9, 11 a …

Kurz pro myslivecké hospodáře 2021

Helena Drozdová Co je nového, Kurzy a zkoušky pro veřejnost, Úřední deska

Chcete se stát mysliveckým hospodářem? Přihlaste se do kurzu! Začínáme 6. února 2021. Přednášky budou probíhat  v budově Střední lesnické školy v Hranicích, v moderně vybavených audiovizuálních učebnách pod vedením zkušených lektorů. Cena kurzu je 6 500,- Kč. Přihlášky doručte osobně, poštou nebo e-mailem do 8. ledna 2021. Přihláška ke stažení zde.

Kurz myslivosti 2021

Helena Drozdová Co je nového, Kurzy a zkoušky pro veřejnost, Úřední deska

Chcete se stát myslivcem, kynologem, či sokolníkem? Přihlaste se do kurzu! Začínáme 23. ledna 2021. Přednášky budou probíhat  v budově Střední lesnické školy v Hranicích, v moderně vybavených audiovizuálních učebnách pod vedením zkušených lektorů. Cena kurzu je 5 500,- Kč. Přihlášky doručte osobně, poštou nebo e-mailem do 8. ledna 2021. Přihláška ke stažení zde.

Spuštění nových webovek a změna loga

Helena Drozdová Co je nového

27.10.2020 jsme se všichni probudili nejen do nového dne, ale také do nové marketingové doby pro naši školu. Od března pracujeme na změně vizáže nejen webovek, ale také na změně myšlení ohledně prezentace školy. S tím souvisí i změna loga. Ne všem se tento krok bude ze začátku zdát pochopitelný, ne všem se logo bude líbit hned, některým se nezalíbí …