Nabídka zaměstnání — hajný — Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Ctirad Juráň Co je nového, Pracovní nabídky

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. spravuje pro Arcibiskupství Olomoucké a pro další subjekty zejména lesní majetky, které jim byly vydány v rámci majetkového narovnání státu s církvemi podle zákona č. 428/2012. Lesní majetky o výměře 42.000 ha se nacházejí ve 4 krajích – Jihomoravský kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj a kraj Zlínský. …

Nabídka zaměstnání — adjunkt — Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Ctirad Juráň Co je nového, Pracovní nabídky

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. spravuje pro Arcibiskupství Olomoucké a pro další subjekty zejména lesní majetek, který jim byl vydán v rámci majetkového narovnání státu s církvemi podle zákona č. 428/2012. Námi obhospodařované majetky leží ve 4 krajích – Jihomoravský kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj a kraj Zlínský. V současné době hospodaříme …

Časopis Absolvent – informace nejen pro čtvrťáky

Helena Drozdová Co je nového

Časopis Absolvent je určen pro studenty končících ročníků středních škol, kteří se rozhodují jak naložit se svou budoucností – zda pokračovat ve vzdělávání na dalším stupni nebo se zapojit do praxe. V novém vydání najdou zajímavé a užitečné informace i studenti a studentky nižších ročníků. Časopis je dostupný na středních školách v celé ČR zdarma a také na internetu. Aktuální …

1. distanční trubačská soutěž

Helena Drozdová Co je nového

Sdružení mysliveckých trubačů pořádalo 1. distanční trubačskou soutěž. Naši trubači se umístili z 36 zúčastněných na krásném 16. místě! Gratulujeme a děkujeme Tondovi Horákovi, Vojtovi Pelantovi a Lukáši Raškovi za perfektní reprezentaci naší školy! Podrobnosti k soutěži naleznete tady: http://bit.ly/3d2xJGf Video našich trubačů ke shlédnutí zde: https://bit.ly/3tKSmN3

Nabídka zaměstnání – Městský úřad Příbor

Ctirad Juráň Co je nového, Pracovní nabídky

Tajemník Městského úřadu Příbor vyhlašuje výběrové řízení VŘ č. 2/2021 na obsazení pracovního místa Referent/ka životního prostředí – lesní hospodář/ka Počet obsazovaných míst: Jedno. Zařazení: Úředník – požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru. Místo výkonu práce: …

Zapojení školy do krajského projektu IKAPOK II

Helena Drozdová Co je nového, Projekty, Úřední deska

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAPOK II) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425 Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/ Realizátor projektu a příjemce dotace: Krajský úřad Olomouckého …

Historicky cenné materiály našeho absolventa

Ctirad Juráň Co je nového

S velkým poděkováním jsme přijali nabídku dcery našeho absolventa z roku 1924/1925 – Lesního rady Oldřicha Hály. Dobové studijní materiály věnovala škole paní Božena Štefánková, žijící v současné době ve státě Wisconsin v USA. Část písemností včetně učebnice “Těžby lesní”, napsané prvním českým ředitelem školy, zdobí chodbu ve vitríně v přízemí historické budovy školy. Tak se mrkněte, jak se tehdy …

Nabídka zaměstnání – Lesy města Brna, a.s. se sídlem v Kuřimi

Ctirad Juráň Co je nového, Pracovní nabídky

Adjunkt Při nástupu do pracovního poměru požadujeme: Vzdělání SŠ/VŠ lesnictví, lesní inženýrství Znalost  AJ/NJ výhodou Odbornou znalost problematiky lesní výroby a myslivosti Zbrojní průkaz Uživatelskou znalost práce na PC (především Microsoft Office – Word, Excel apod.) Řidičské oprávnění skupiny B Pečlivost a svědomitost při řešení svěřených úkolů Samostatnost v jednání a rozhodování Znalost hraní na lesnici, borlici výhodou Odolnost proti …

Vyhlášení podoby a kritérií přijímacího řízení

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

Vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 41-46-M/01 lesnictví, určuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů o studium tohoto oboru zakončeného maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022 a dále stanovuji jednotná kritéria tohoto přijímacího řízení. K dispozici je 90 míst, tedy 3 třídy. Studium je pro hochy a dívky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou a mimořádně pozitivním vztahem …