logo Erasmus

Erasmus +

Helena Drozdová Projekty

Realizujeme projekt v rámci programu ERASMUS+ Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Informace o projektu zde.

pařez

Podpora vzdělávání na SLŠ

Helena Drozdová Projekty

Od června 2017 realizujeme dvouletý projekt „Podpora vzdělávání na SLŠ Hranice“, který je spolufinancován z Evropské unie. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů.