kapradi

Projekt Poznáváme dary přírody

Helena Drozdová Projekty

V roce 2018 jsme obdrželi z Olomouckého kraje finanční prostředky na projekt „Poznáváme dary přírody“. V rámci projektu jsme vytvořili čtyři stanoviště výukového polygonu. První stanoviště ukazuje těžbu dřeva, dřevorubce a jeho výbavu. Na druhém stanovišti se děti seznámí s dopravou dřeva. Třetí stanoviště je zaměřeno na vodu v lese. U čtvrtého stanoviště jsme vysadili bylinkový záhon, kde děti mohou poznávat bylinky a zjistit jejich význam.  …

logo Erasmus

Erasmus +

Helena Drozdová Projekty

Realizujeme projekt v rámci programu ERASMUS+ Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Informace o projektu zde.

pařez

Podpora vzdělávání na SLŠ

Helena Drozdová Projekty

Od června 2017 realizujeme dvouletý projekt “Podpora vzdělávání na SLŠ Hranice”, který je spolufinancován z Evropské unie. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů.