les

Prodej sazenic smrku pichlavého

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

Nabízíme k prodeji sazenice smrku pichlavého. K dispozici je 1000 ks. Sazenice jsou krásné silné, vysoké 50cm+, ideální na okrasnou výsadbu, živý plot, vánoční stromky apod. Cena 11Kč/ks bez DPH (12,65Kč včetně DPH), připraveno k odběru balíčky po 25 kusech. V případě zájmu volejte 602 778 508  – Martin Němec.

Zapojení školy do krajského projektu IKAPOK II

Helena Drozdová Co je nového, Projekty, Úřední deska

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAPOK II) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425 Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/ Realizátor projektu a příjemce dotace: Krajský úřad Olomouckého …

Vyhlášení podoby a kritérií přijímacího řízení

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

Vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 41-46-M/01 lesnictví, určuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů o studium tohoto oboru zakončeného maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022 a dále stanovuji jednotná kritéria tohoto přijímacího řízení. K dispozici je 90 míst, tedy 3 třídy. Studium je pro hochy a dívky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou a mimořádně pozitivním vztahem …

Kurz pro myslivecké hospodáře 2021

Helena Drozdová Co je nového, Kurzy a zkoušky pro veřejnost, Úřední deska

Chcete se stát mysliveckým hospodářem? Přihlaste se do kurzu! Začínáme 6. února 2021. Přednášky budou probíhat  v budově Střední lesnické školy v Hranicích, v moderně vybavených audiovizuálních učebnách pod vedením zkušených lektorů. Cena kurzu je 6 500,- Kč. Přihlášky doručte osobně, poštou nebo e-mailem do 8. ledna 2021. Přihláška ke stažení zde.

Kurz myslivosti 2021

Helena Drozdová Co je nového, Kurzy a zkoušky pro veřejnost, Úřední deska

Chcete se stát myslivcem, kynologem, či sokolníkem? Přihlaste se do kurzu! Začínáme 23. ledna 2021. Přednášky budou probíhat  v budově Střední lesnické školy v Hranicích, v moderně vybavených audiovizuálních učebnách pod vedením zkušených lektorů. Cena kurzu je 5 500,- Kč. Přihlášky doručte osobně, poštou nebo e-mailem do 8. ledna 2021. Přihláška ke stažení zde.

Výsledek druhého kola přijímacího řízení

SLŠ Hranice Úřední deska

Výsledek druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Pořadí ve druhém kole přijatých uchazečů ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021. (Dle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění) Poučení: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, …

Výsledek prvního kola přijímacího řízení

SLŠ Hranice Úřední deska

Výsledek prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Seznam uchazečů z prvního kola o přijetí ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021. Tento seznam nemá žádné právní důsledky. Pořadové číslo Registrační  číslo uchazeče 1 392020 2 452020 3 472020 4 482020 5 492020 6 502020 7 512020 8 522020 9 542020 10 552020 11 572020 12 582020 13 …

Druhé kolo přijímacího řízení

SLŠ Hranice Co je nového, Úřední deska

Druhé kolo přijímacího řízení pro zájemce o studium od školního roku 2020/2021 Vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 41-46-M/01 lesnictví. K dispozici je 15 míst. Termín podání přihlášek ke studiu je do 29. 6. 2020.   Pořadí uchazečů bude stanoveno podle hodnocení výsledků předchozího vzdělávání. Zohledněny budou také výsledky okresních, krajských a celostátních kol soutěží. V případě …