Věděli jste, že … ?

Helena DrozdováCo je nového, Zajímavé informace pro zvídavé

Sumec velký Ryba, o které se v lidových historkách tvrdí, že požírá psy, kočky, kachny a dokonce i lidi. Sumec ovšem není krvelačné monstrum a ve vodním světě má nenahraditelné místo. Životní pouť sumce je dlouhá a může trvat i 60 let. Je plná nástrah od nás lidí, ale i od vodních škůdců, jako jsou například: kormoráni, vydry a mnoho …

Věděli jste, že … ?

Helena DrozdováCo je nového, Zajímavé informace pro zvídavé

Ptačí říše obsahuje tři řády dravých ptáků – Falconiformes, Accipitriformes a Cathariformes – sokoly, ostatní dravce a kondory. Celkem čítají asi 300 druhů. Ne všichni z těchto druhů jsou vhodní pro sokolnictví. Poznání, které druhy dravců jsou použitelné pro sokolnictví, se historicky vyvíjelo v souladu s krajinným prostředím lovu, dosažitelnosti dravců a požadavky na druh kořisti a výkonnost. Rozhodujícím faktorem volby dravce bylo a …

Věděli jste, že … ?

Helena DrozdováCo je nového, Zajímavé informace pro zvídavé

Candát obecný Hodně často uslyšíte o této rybě jako o slečince v rybníku, protože na chov je velmi náročná. Představte si, že jste rybí princezna a můžete si poručit, co chcete. Přesně tak se chová i candát. Potřebuje čistou a studenou vodu. Velmi důležitý je dostatek kyslíku. Jakmile se tato ryba nachází mimo okysličenou vodu, zahyne. Proto při výlovu rybníka musí …

Věděli jste, že … ?

Helena DrozdováCo je nového, Zajímavé informace pro zvídavé

Ztracené kameny v pohoří Jeseníků jsou z devonského kvarcitu a vytváří zdejší kamenné moře nachází se jen pár kilometrů od známého místa Jeseníků – Motorest Skřítek vede sem turisticky značená cesta právě od Motorestu Skřítek podle legendy je toto místo dílem pekelníka, který zde trousil kameny během závodu se sedlákem. Filip Posolda, 1.B

Věděli jste, že … ?

Helena DrozdováCo je nového, Zajímavé informace pro zvídavé

Fridrich II. z rodu Hohenstaufů (1194 – 1250) napsal klasické dílo s názvem “O umění lovu s ptáky”. Svým monumentálním pojednáním o šesti dílech císař předběhl svou dobu. Obsahem první knihy je ornitologie, dalších pět knih se zabývá lovem s dravci všeobecně a zvláštnostmi techniky lovu s ohledem na různé druhy dravců. Císař přistupoval k dílu kritičtěji než kterýkoliv spisovatel …

Věděli jste, že … ?

Helena DrozdováCo je nového, Zajímavé informace pro zvídavé

Okoun říční Okoun říční je mou nejoblíbenější sladkovodní dravou rybou, která obývá nejen české vody. A proč tomu tak je? Ze tří důvodů. Prvním je jeho krása, která mu náleží díky matce přírodě. Díky svým černým pruhům po celém těle a krásným rudým ploutvím se mu často přezdívá pruhovaný bandita nebo prostě okyš. Druhým důvodem je jeho malá agresivita vůči …

Věděli jste, že … ?

Helena DrozdováCo je nového, Zajímavé informace pro zvídavé

Kapr obecný Ryba, která úzce souvisí s naší zemí a též s Vánocemi. Skoro bych si troufl říci, že náleží Česku jako symbol. Historie a tradice této ryby u nás je velmi dlouhá. Do Evropy ho přivezli v době své nadvlády Římané, tehdy kapr obýval řeky střední Asie a i jeho tělo bylo k tomuto životu přizpůsobeno. Měl podlouhlé tělo …

Věděli jste, že … ?

Helena DrozdováCo je nového, Zajímavé informace pro zvídavé

vyšší kruhy svobodného germánského obyvatelstva, zejména šlechta a duchovenstvo, se vášnivě věnovaly sokolnictví. Stranou nezůstávají ani ženy. Při zkoumání pohřebišť byly v mnoha hrobech mužů i žen z neronského a karolínského období (8. – 9. století) objeveny kostry dravců. o tom, jak velký byl počet příznivců tohoto způsobu lovu, nejlépe svědčí zákazy pro duchovenstvo. Po celá staletí se v krátkých …

Věděli jste, že … ?

Helena DrozdováCo je nového, Zajímavé informace pro zvídavé

Existuje přes 100 druhů pavouků, kteří předstírají, že jsou mravenci, aby snadněji přilákali kořist. Mají podobný vzhled jako mravenci, a dokonce vylučují podobné feromony. Většina z těchto pavouků to dělá proto, aby se vyhnula predátorům, ale někteří to dělají proto, aby si pomohli při lovu mravenců. Někteří pavouci se specializují na lov jiných pavouků. Například pavouci z čeledi ostníkovitých. Česky …

Věděli jste, že … ?

Helena DrozdováCo je nového, Zajímavé informace pro zvídavé

… Vozka (1377 m n.m.) je kamenný útvar v pohoří Jeseníků? Převládajícími horninami jsou ruly a svory. Turisticky i přírodně zajímavé jsou 7 m vysoké skály na vrcholu, ve kterých se hojně nachází minerál staurolit. … podle pověsti Vozka vznikl tak, že přes zdejší rašeliniště projížděl vozka s nákladem chleba. Povoz však zapadl a aby z rašeliniště vyjel, podkládal vozka …