Domov mládeže SLŠ

Charakteristika zařízení

Domov mládeže SLŠ Hranice poskytuje ubytování přednostně vlastním žákům školy, v případě volné kapacity a požadavku také žákům jiných škol. Žáci jsou rozděleni do výchovných skupin (většinou podle ročníku, případně i podle třídy) a ubytováni ve 2 – 4 lůžkových pokojích. Dále mají k dispozici kuchyňky, klubovny s televizorem, 2 posilovny, 2 herny stolního tenisu, 2 počítačové učebny. Sociální zařízení je převážně společné, některé pokoje mají k dispozici vlastní. Ve všech pokojích a na klubovnách je možné omezeně využít bezdrátového připojení k internetu.

Domov mládeže je rozdělen na 2 pracoviště:

• Jungmannova 616 – kapacita 68 lůžek
• Teplická 625 – kapacita 170 lůžek

Provoz domova mládeže je zajištěn od neděle (16:00 hodin) do pátku (14:00 hodin) mimo období svátků a stanovených prázdnin (Vyhláška MŠMT o organizaci školního roku).

Ubytovaní žáci mají možnost celodenně se stravovat ve vlastní školní jídelně, která je součástí komplexu budov na pracovišti Jungmannova 616.

Ubytování na domově mládeže není nárokové. O umístění nebo neumístění žáka rozhoduje ředitel školy na základě podané přihlášky na ubytování a stanovených kritérií.

Těmi jsou:

• volná kapacita na ubytování
• vzdálenost místa bydliště žáka a dopravní obslužnost dané lokality
• sociální poměry a zdravotní stav žáka
• ročník studia, kdy žáci nižších ročníků mají přednost
• u vyšších ročníků také průběh studia daného žáka

Kontakty na pracovníky domova mládeže Teplická 625

Příjmení Jméno, titul Zařazení E-mail

Telefon
(pevná linka)

Telefon
(mobil)

Matys

Pavel, Ing. Bc. vedoucí vychovatel matysatslshranice [tecka] cz 581 694 261 721 623 879
Čierniková Jarmila vychovatelka ciernikovaatslshranice [tecka] cz 581 694 266 721 021 378
Hejl Zdeněk, Mgr. vychovatel hejlatslshranice [tecka] cz
Marnota Pavel vychovatel marnotaatslshranice [tecka] cz
Matysová Ivana Zlata, Mgr. vychovatelka matysovaatslshranice [tecka] cz
Novák Jakub, Bc. vychovatel novakatslshranice [tecka] cz
Srnka Daniel, Ing. vychovatel srnkaatslshranice [tecka] cz

 

Kontakty na pracovníky domova mládeže Jungmannova 616

Příjmení Jméno, titul Zařazení E-mail Telefon
(pevná linka)
Telefon
(mobil)
Páral Roman, Mgr. vedoucí
vychovatel
paralatslshranice [tecka] cz 581 614 522 778 461 278
Pytela Roman, Mgr. vychovatel pytelaatslshranice [tecka] cz  
Pytelová Iva, Mgr. vychovatelka pytelovaatslshranice [tecka] cz
Sehnalíková Soňa, Bc. vychovatelka sehnalikovaatslshranice [tecka] cz