Kontakty na zaměstnance


Vedení školy

Jméno
E-mail
Telefon
Funkce
Ing. Lukáš Kandler
kandler@slshranice.cz

581 602 577

737 104 871

ředitel školy

vyučuje: myslivost

Ing. Ctirad Juráň
juran@slshranice.cz

581 601 231

603 955 446

zástupce ředitele školy pro výchovně vzdělávací proces - statutární zástupce

vyučuje: nauka o lesním prostředí, informační technologie v LH

Ing. Martin Němec
nemec@slshranice.cz

581 621 154

602 778 508

zástupce ředitele pro školní polesí

myslivecký hospodář

Ing. Blanka Blahová
blahova@slshranice.cz

581 601 231

602 254 651

zástupkyně ředitele pro ekonomiku
Ing. Bc. Pavel Matys
matys@slshranice.cz

581 694 261

721 623 879

vedoucí vychovatel DM Teplická
Mgr. Roman Páral
paral@slshranice.cz

581 614 522

778 461 278

vedoucí vychovatel DM Jungmannova

vyučuje: tělesná výchova

Zdeňka Halaštová
jidelna@slshranice.cz
581 614 659
vedoucí školní jídelny

Administrativa

Jméno
E-mail
Telefon
Funkce
Lucie Machová
machova@slshranice.cz
581 601 231

603 272 168

asistentka ředitele

Ing. Helena Drozdová
drozdova@slshranice.cz
602 754 374
projektová manažerka, PR

ISIC karty

Jiřina Jurčíková
jurcikova@slshranice.cz
581 601 231
účetní
Jaromír Nedbal
nedbal@slshranice.cz
602 585 521

581 621 154

obchodní referent a mzdový účetní

Učitelé

Jméno
E-mail
Telefon
Předměty
Mgr. Petra Babicová
babicova@slshranice.cz
581 601 231
matematika, chemie
Ing. Luboš Bartoš, Ph.D., MBA
bartos@slshranice.cz
581 601 231
lesní těžba, stroje a zařízení, praxe
Mgr. Jan Beláň
belan@slshranice.cz
581 601 231
český jazyk a literatura, výchova k občanství
Ing. Marcel Bena, Ph.D.
bena@slshranice.cz
581 601 231
praxe, myslivost, ekonomika lesního hospodářství
Ing. Radim Církva
cirkva@slshranice.cz
581 601 231

nauka o lesním prostředí, lesnická botanika, lesní těžba

odborný gestor arboreta

Ing. Martina Čechová
cechova@slshranice.cz
581 601 231
lesní stavby, ochrana lesů a přírodního prostředí, lesní pedagogika
Mgr. Iva Dobešová
dobesova@slshranice.cz
581 601 231
anglický jazyk, ruský jazyk
Mgr. Barbora Holcová
holcova@slshranice.cz
581 601 231

anglický jazyk, tělesná výchova

výchovná poradkyně

Mgr. Petr Hub
hub@slshranice.cz
581 601 231
dějepis, matematika, výchova k občanství
Zbyněk Jakeš
jakes@slshranice.cz
602 248 693
provozně indivdiuální praxe
Mgr. Jaroslava Jalůvková
jaluvkova@slshranice.cz
581 601 231
anglický jazyk
Ing. Alena Ketlerová
ketlerova@slshranice.cz
581 601 231
ekonomika lesního hospodářství, výchova k občanství
Ing. Bc. Jiří Kloz
kloz@slshranice.cz
581 601 231
lesnická zoologie, ochrana lesů a přírodního prostředí, praxe, biologie
Ing. Bc. Martin Kudláček
kudlacek@slshranice.cz
581 601 231
pěstování lesů, lesnická zoologie
Mgr. Regina Kudláčková
kudlackova@slshranice.cz
581 601 231
anglický jazyk
Mgr. Bedřich Novák
bnovak@slshranice.cz
581 601 231
český jazyk a literatura, výchova k občanství
Mgr. Hana Nováková
novakova@slshranice.cz
581 601 231
německý jazyk, tělesná výchova
Ing. Alice Palacká
palacka@slshranice.cz
581 601 231

lesnická botanika, ochrana lesů a přírodního prostředí, lesní pedagogika

koordinátorka EVVO

Ing. Jiří Podhorný
podhorny@slshranice.cz
581 601 231
hospodářská úprava lesů
Mgr. Aleš Skotnica
skotnica@slshranice.cz
581 601 231
fyzika, chemie, matematika, OCMU
Ing. Václav Skříčil
skricil@slshranice.cz
581 601 231
základy lesnictví, myslivost, biologie, lesní těžba
Mgr. Karla Straková
strakova@slshranice.cz
581 601 231

matematika, biologie

školní metodička prevence

Mgr. Pavel Strýček
strycek@slshranice.cz
581 601 231
tělesná výchova, OCMU
Ing. Marek Šuba
suba@slshranice.cz
581 601 231
pěstování lesů, základy lesnictví, praxe
Jan Trčka
info@autoskolatrcka.cz
603 259 136
motorová vozidla
Mgr. Vojtěch Zlámal, Ph.D.
zlamal@slshranice.cz
581 601 231

ITC, IT v lesním hospodářství, matematika

koordinátor ICT

Pracovníci školního polesí

Jméno
E-mail
Telefon
Funkce
Jiří Hajda
hajda@slshranice.cz
581 621 154
lesní
Tomáš Klvaňa
klvana@slshranice.cz
581 621 154
lesní
Ladislav Krahulec
krahulec@slshranice.cz
581 621 154
technik školního polesí

Pracovníci na domovech mládeže

Jméno
E-mail
Telefon
Funkce
Ing. Martin Benk
benk@slshranice.cz

581 694 266

721 021 378

vychovatel (DM Teplická)
Mgr. Zdeněk Hejl
hejl@slshranice.cz

581 694 266

721 021 378

vychovatel (DM Teplická)
Renata Knápková
knapkova@slshranice.cz

581 694 266

721 021 378

vychovatelka (DM Teplická)
Pavel Marnota
marnota@slshranice.cz

581 694 266

721 021 378

vychovatel (DM Teplická)
Mgr. Ivana Zlata Matysová
matysova@slshranice.cz

581 694 266

773 765 194

vychovatelka (DM Teplická)

školní psycholožka

Bc. Jakub Novák
novak@slshranice.cz

581 694 266

721 021 378

vychovatel (DM Teplická)
Mgr. Roman Pytela
pytela@slshranice.cz
581 614 522

vychovatel (DM Jungmannova)

Mgr. Iva Pytelová
pytelova@slshranice.cz
581 614 522
vychovatelka (DM Jungmannova)
Mgr. Soňa Sehnalíková, MBA
sehnalikova@slshranice.cz
581 614 522
vychovatelka (DM Jungmannova)
Ing. Daniel Srnka
srnka@slshranice.cz

581 694 266

721 021 378

vychovatel (DM Teplická)

Zpět na hlavní kontakty