Lesní pedagogika


S lesníkem o lese v lese. Vnímání lesa všemi smysly.

O Lesní pedagogice


Lesní pedagogika je cesta lesníků, jak přiblížit veřejnosti les velmi komplexně. To znamená nejen jako ekosystém nebo hospodářský prostor, nebo fenomén zajišťující ekosystémové služby a rozvoj rurálních oblastí. Ale také jako genius loci smyslového vnímání, prostor pro posilování emoční inteligence, jako místo k setkávání a pracovní prostředí prostřednictvím zážitkové pedagogiky.

Lesní pedagogika seznamuje návštěvníky s udržitelným lesnickým hospodařením, upozorňuje na ostatní užitečné funkce lesa a pozitivní externality lesnického hospodaření.

Kdo je Lesní pedagog
Lesní pedagog je ambasadorem porozumění mezi návštěvníky lesa a lesníky.

Kdo je cílová skupina
Cílové skupiny lesní pedagogiky jsou návštěvníci lesa bez rozdílu věku, je vhodná i pro osoby se specifickými potřebami, seniory, rodiny s dětmi. Nejčastěji jsou to ale školní třídy.

Více na:

Image

Staň se Lesním pedagogem


Ať už jsi náš student, nebo již lesník v praxi, u nás se můžeš stát Lesním pedagogem.

Studenti školy

Jsme jediná škola v ČR, která má předmět Lesní pedagogika jako součást školního vzdělávacího programu. To znamená, že jako náš žák můžeš během školní výuky získat certifikát lesního pedagoga.

Výuka
Výuka probíhá ve druhém ročníku formou předmětových cvičení, kde se připravuješ především teoreticky, praktickou část konáš formou praxe.

Kroužek
Máš taky možnost navštěvovat kroužek lesní pedagogiky, jako pokračování výuky lesní pedagogiky ve druhém ročníku. Kroužek je tedy primárně určen pro žáky 3. ročníku. Pravidelné schůzky jsou v pondělí od 16.00 hod. Jako člen kroužku můžeš v rámci praxe provázet především školní skupiny na vycházkách na Školním polesí ve Valšovicích. Prostřednictvím hospitovaných aktivit lesní pedagogiky tak máš možnost po úspěšném ukončení studia získat certifikát lesního pedagoga.

Akce se konají především v lese na školním polesí, ale i v arboretu nebo jinde.

Lesníci

Ve spolupráci se Sdružením lesních pedagogů ČR pořádáme také certifikované kurzy lesní pedagogiky pro lesníky z celé ČR.

Pokud jsi lesník a chceš získat certifikát lesního pedagoga, přihlas se na kurz.

Nejbližší termín nalezneš v aktualitách níže.

Vycházky pro školy

Lesní pedagogika pro organizované skupiny
Jestli chcete, aby vaše děti/vaši žáci rozuměli lesu, vydejte se s nimi a našimi Lesními pedagogy na vycházku po Školním polesí ve Valšovicích. Vycházky se konají v dopoledních hodinách. Sraz je u lesovny ve Valšovicích, kde si skupinku převezmou lesní pedagogové, kteří je budou 4 hodiny provázet.

Proč přijít se třídou na vycházku Lesní pedagogiky

  • Program může být připraven s návazností na témata probíraná ve škole.
  • Žáci si mohou prakticky vyzkoušet, co se naučili ve škole.
  • Je to ideální příležitost jak posílit skryté školní kurikulum.
  • Pobyt venku v přírodě je výrazným prostředkem při posilování emoční inteligence.
  • Environmentální výchova venku a prakticky
  • Skupinová práce může mít pozitivní vliv na klima ve třídě.
  • Vzdělávání probíhá zábavnou formou prostřednictvím her a interaktivních aktivit.
  • Lesní pedagogika naplňuje strategické cíle vzdělávání a podporuje splnění doporučených očekávaných výstupů.