Školní psycholog

Mgr. Ivana Zlata Matysová, školní psycholožka:

Vykonává činnost konzultační, poradenskou, intervenční, metodickou a vzdělávací.

 • Pomáhá výchovné poradkyni a vyučujícím při sestavování IVP pro žáky se SPUCH dle doporučení školských poradenských pracovišť (PPP a SPC).
 • Pomáhá vyučujícím s orientací v doporučení školských poradenských pracovišť.
 • Spolupracuje s výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence, vedením školy, třídními učiteli a jednotlivými pedagogy v kontaktu se zákonnými zástupci žáků.
 • Zajišťuje individuální případovou práci s žáky – konzultace, pohovory, individuální porady a doporučení.
 • Poskytuje krizovou intervenci a zpracování krizové situace pro žáky, pedagogy i zákonné zástupce.
 • Poskytuje psychologickou podporu žákům na domově mládeže – konzultace, pohovory, porada stran techniky učení, podpora žáků v období adaptace na režim a nároky SŠ. Spolupracuje s jednotlivými vychovateli.
 • Ve spolupráci s výchovnou poradkyní nabízí možnost kariérového poradenství pro žáky 4. ročníku (volba VŠ).
 • Komunikuje s třídními učiteli pro podporu spolupráce s třídou a řešení aktuálních i déle dobých problémů jednotlivých žáků i třídního kolektivu.
 • Poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky školy v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Poskytuje možnost individuálních konzultací pro zákonné zástupce žáků v případě studijního neúspěchu nebo výchovných problémů.
 • Participuje na metodické podpoře učitelů v rámci činnosti školního poradenského pracoviště.
 • Realizuje přednášky a besedy pro pedagogy a žáky dle poptávky vedení školy.

Kontakt:

 • Kontaktní email: matysovaatslshranice [tecka] cz
 • Kontaktní telefon: 581 601 231, 773 765 194
 • Konzultační hodiny:
  • škola:
   • ​​​​​pondělí 10:15 – 13:15
  • Domov mládeže, ul. Teplická:
   • 1 hodina týdně variabilně
  • Na základě individuální potřeby a domluvy je možná konzultace i v jiných termínech.