O lesní pedagogice

Lesní pedagogika je cesta lesníků, jak přiblížit veřejnosti les velmi komplexně. To znamená nejen jako ekosystém nebo hospodářský prostor, nebo fenomén zajišťující ekosystémové služby a rozvoj rurálních oblastí. Ale také jako genius loci smyslového vnímání, prostor pro posilování emoční inteligence, jako místo k setkávání a pracovní prostředí prostřednictvím zážitkové pedagogiky. Lesní pedagogika seznamuje návštěvníky s udržitelným lesnickým hospodařením, upozorňuje na ostatní užitečné funkce lesa a pozitivní externality lesnického hospodaření

Lesní pedagog je ambasadorem porozumění mezi návštěvníky lesa a lesníky.

Motto lesní pedagogiky: S lesníkem o lese v lese. Vnímání lesa všemi smysly.

Cílové skupiny lesní pedagogiky jsou návštěvníci lesa bez rozdílu věku, je vhodná i pro osoby se specifickými potřebami, seniory, rodiny s dětmi. Nejčastěji jsou to ale školní třídy.

Více na: