Lesní pedagogika na SLŠ

Lesní pedagogika na SLŠ má několik rovin.

1.

Střední lesnická škola v Hranicích jako jediná v ČR má předmět lesní pedagogika jako součást školního vzdělávacího programu, to znamená, že žáci mohou během školní výuky získat certifikát lesního pedagoga.

Výuka probíhá ve druhém ročníku formou předmětových cvičení, kde se žáci připravují především teoreticky, praktickou část konají formou praxe.

Žáci mají možnost navštěvovat kroužek lesní pedagogiky, jako pokračování výuky lesní pedagogiky ve druhém ročníku. Je tedy primárně určen pro žáky 3. ročníku. Pravidelné schůzky jsou v pondělí od 16.00 hod. Členové kroužku, pak mohou v rámci praxe provázet především školní skupiny na vycházkách na Školním polesí ve Valšovicích. Prostřednictvím hospitovaných aktivit lesní pedagogiky tak mají možnost po úspěšném ukončení studia získat certifikát lesního pedagoga.

Akce se konají především v lese na školním polesí, ale i v arboretu lesnické školy nebo jinde.

2. Střední lesnická škola v Hranicích pořádá ve spolupráci se Sdružením lesních pedagogů ČR certifikované kurzy lesní pedagogiky pro lesníky z celé ČR.
3. Lesní pedagogové ze školy se spolupodílejí na pozvánkách do lesa. Například: Oslavy lesa na Floře, Armáda, lesnictví a myslivost na Libavé
4.

Střední lesnická škola v Hranicích realizuje aktivity lesní pedagogiky pro přihlášené skupiny.

Akce se konají na Školním polesí ve Valšovicích v dopoledních hodinách. Sraz je u lesovny ve Valšovicích, kde si skupinku převezmou lesní pedagogové, kteří je budou 4 hodiny provázet.

 

Proč přijít se třídou na vycházku lesní pedagogiky:

  • Program může být připraven s návazností na témata probíraná ve škole.
  • Žáci si mohou prakticky vyzkoušet, co se naučili ve škole.
  • Je to ideální příležitost jak posílit skryté školní kurikulum.
  • Pobyt venku v přírodě je výrazným prostředkem při posilování emoční inteligence.
  • Environmentální výchova venku a prakticky
  • Skupinová práce může mít pozitivní vliv na klima ve třídě.
  • Vzdělávání probíhá zábavnou formou prostřednictvím her a interaktivních aktivit.
  • Lesní pedagogika naplňuje strategické cíle vzdělávání a podporuje splnění doporučených očekávaných výstupů.